Likevel hurtigtogtilbud mellom Oslo og Stockholm

Hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm starter som planlagt opp i august i år. Jernbaneverket finner det forsvarlig å utsette den planlagte oppgraderingen av kontaktledningsanlegget til 2018.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger fortalte på Oslo S at Jernbaneverket utsetter vedlikehold på Kongsvingerbanen for å få bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Foto: Thor Erik Skarpen.Det blir allikevel oppstart av hurtigtogtilbudet mellom hovedstedene i Norge og Sverige. Tilbudet innebærer at det skal kjøres tre tog i hver retning hver dag og reisetiden skal reduseres fra seks timer til fire og en halv time.

Planene om å forbedre togtilbudet mellom byene sto i fare for å bli avlyst allerede før det var prøvd ut i markedet fordi Jernbaneverket fikk en ekstrabevilgning til bygging av nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen. Jernbaneverket la opp til at arbeidene skulle starte i 2016 og pågå i to og halvt år. Dette ville påvirke svenske SJs satsing i så stor grad at de vurderte å stanse satsingen.

– Vi har hatt gode og konstruktive samtaler med Jernbaneverket, SJ og svenske Näringsdepartementet for å finne en løsning i en krevende situasjon, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Jernbaneverket sier det er forsvarlig å utsette bygging av nytt strømanlegg i minst to år.

– Da har SJ hatt tid på seg til å teste ut om dette blir godt mottatt i markedet, fortsetter samferdselsministeren.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger sier pengene som var avsatt til opprusting av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen i 2016 vil bli brukt på andre banestrekninger. Når det gjelder opprustingen på Kongsvingerbanen vil Jernbaneverket komme tilbake til dette i 2018.

Reformbehov

– Denne saken viser for øvrig at det er behov for jernbanereformen, sier Elisabeth Enger. – Omgjøring av Jernbaneverket til et foretak med fireårig budsjett gir større forutsigbarhet. Arbeid kan planlegges og varsles opptil flere år i forveien fordi finansieringen vil være på plass. Det gir forutsigbarhet ikke bare for togselskapene og Jernbaneverket, men også enteprenørmarkedet.