Vedlikeholdsarbeider på dagtid mellom Voss og Bergen

Deler av Bergensbanen er stengt for trafikk på hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 13.55 fra 1. til 26. september. Jernbaneverket skal utføre en rekke vedlikeholds- og fornyelsesarbeider.

Arbeidene  pågår mellom Voss og Bergen i perioden 1. – 5. september og mellom Voss og Arna på hverdagene i perioden 8. – 26.september.

Dette betyr at togene mellom Arna og Bergen kun er berørt den første uken.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Blant annet skal det foregå skogrydding. Det skal også utføres generisk vedlikehold av sporveksler og jernbaneanlegget. I tillegg skal det gjøres ulike dreneringstiltak flere plasser. På strekningen mellom Evanger og Bulken skal det byttes sviller på Flage bru. Samtidig skal det gjøres sikringsarbeider for å forebygge ras.

 Arbeid med bedre drenering i sideterrenget på Vossebanen. Foto: Njål Svingheim