Vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen 12-13/4

Østfoldbanens vestre og østre linje stenges mellom Oslo S og Ås og Ski og Sarpsborg fra natt til lørdag 12. april kl. 01:40 til søndag 13. april kl. 13:30. Årsaken er flere store vedlikeholdsarbeider som skal utføres samtidig.

 Svillebytte (illustrasjonsbilde). <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Vedlikehold Oslo S – Ski
Mellom Ljan og Oppegård skal det ryddes i vegetasjonen.  - Jevnlig kontroll og vedlikehold av vegetasjonen i og ved sporet er nødvendig av kvalitets- og sikkerhetshensyn, sier banesjef Bjørn Georg Hillestad.
På Kolbotn stasjon skal det jobbes med signalanlegget. Ved Bekkelaget skal Jernbaneverkets pakkmaskin i aksjon. – Pukken som ligger under jernbaneskinnene må stabiliseres. Dette vil dessverre gi noe støy for de nærmeste naboene, sier banesjefen. I Soletunnelen, mellom Ljan og Holmlia, benytter Jernbaneverket anledningen til å bytte sviller.  På Greverud blir det gravearbeider i forbindelse med rehabiliteringen av plattformene.

Vedlikehold Ski – Mysen
Fra Ski til Mysen skal Jernbaneverket kontrollere anlegget for togenes kjørestrøm. – Kontaktanledningsanlegget trenger å kontrolleres ved jevne mellomrom slik at vi er sikret kontinuerlig overføring av elektrisk energi til togene, forklarer Hillestad. Det vil også jobbes med kontaktledningsanlegget ved planovergangen på Heia.

ERTMS
På Østfoldbanen østre linje er arbeidene med nytt signalsystem, ERTMS i gang. For tiden bygges det på fem stasjoner, men i helgen er det først og fremst på Mysen og Askim at arbeidene vil pågå. I Askim skal KL-anlegget på spor 3 og 4 rives. Arbeidet starter 05:00 lørdag morgen og pågår til kl. 19:00. Søndag starter arbeidet med å rive spor 3 kl.03:00 og varer til kl. 13:00.
På Mysen er det kun mindre arbeider på lørdag mellom 06:00 og 18:00. Arbeidet utføres med en gravemaskin i forbindelser med kabler til teknisk bygg.

Follobanen
Follobanen skal også arbeide på Ski til helgen. Følgende arbeider er planlagt:
- Bygging av fundament utenfor Lokstallen på Ski stasjon
- Montering kabelkanal mellom sporene nord for Ski stasjon mot Langhus
- Kumringer graves ned som fundament for KL-anlegg (kontaktledning)
- Montering av trestolper i kummer.