Tog hver andre time på Sørlandsbanen

Regjeringen vil doble antall avganger på Sørlandsbanen og innføre en ruteplan med avganger tilnærmet hver andre time. I Trøndelag blir det bedre togtilbud sør for Trondheim.

Det blir flere avganger fra Kristiansand. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
NSB og Jernbaneverket har fått i oppdrag å legge til rette for å øke fra fire til åtte avganger hver veg mellom Oslo og Kristiansand og øke fra fire til sju daglige gjennomgående avganger mellom Oslo og Stavanger.

Regjeringen ønsker at det nye rutetilbudet kan innføres uten at sovevognstilbudet på Sørlandsbanen fjernes. Endringene skal ikke medføre at noen av stasjonene på strekningen mister togstopp. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier dette er en del av en større jernbanesatsing fra regjeringen, og at målet er å styrke bo- og arbeidsregionene langs banen.

"Trønderbanen” forlenges til Melhus

 Lokaltogpendelen mellom Steinkjer og Trondheim skal nå forlenges til Melhus. Dette betyr et mye bedre togtilbud for de som bor sør for Trondheim. -Regjeringen har bedt NSB og Jernbaneverket se på om endringene på “Trønderbanen” kan gjennomføres allerede fra ruteskiftet i desember, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 Lokaltogene mellom Steinkjer og Trondheim snur i dag på Lerkendal i Trondheim. Ved å forlenge disse rutene sørover til Melhus vil reisetiden for de som i dag må bruke buss på strekningen bli halvert, og det blir direkte forbindelse sørfra til Trondheim Lufthavn, Værnes.
Lokaltogpendelen fra Steinkjer blir forlenget sørover til Melhus. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>