Samferdselsministeren på Ofotbanen

Mandag kveld var samferdselsminister Ketil Solvik Olsen på tur med arbeidsmaskin på Ofotbanen. –En fantastisk bane, sa ministeren. Diskusjonen om hvordan den skal bygges ut er i gang.

Samferdselsminister ketil Solvik-Olsen og Jernbaneverkets områdedirektør Thor Brækkan (t.h). <strong> Foto: Fritz hansen/Fremover </strong>
Det var som en del av Solvik-Olsens sommertur der han kjører hele E6 at han tok avstikkeren opp til Bjørnfjell for å se anlegget avnytt kryssingsspor og kjøre med Jernbaneverkets arbeidsmaskin fra svenskegrensen og ned til Narvik. Vert på turen var områdedirektør Thor Brækkan, mens prosjektleder Lisa Lindholm viste rundt på Bjørnfjell-anlegget.

Nylig er det lagt fram en rapport laget av Trafikverket og Jernbaneverket i fellesskap der det ses på ulike modeller for å organisere utbygging og drift av banen. Samferdselsministeren fikk en grundig innføring i både banens utfordringer med hensyn til kapasitet og banens enorme betydning for Narvik og Nord-Norge. – Vi har ingen ideologiske sperrer når vi ser på mulighetene for å få til en rask utbygging, sa Solvik-Olsen. Det viktigste er å få dette til på en rask måte og som ivaretar alle brukere av banen på en god måte. Diskusjonen om hvordan dette skal skje er dermed i gang.

Solvik-Olsen fikk et godt inntrykk av banen på turen, og uttalte på et møte i Tromsø tirsdag at Ofotbanen også må ha et stort potensiale som turistbane. Med på turen på Ofotbanen var blant andre også statssekretær Bård Hoksrud, politisk rådgiver Reynir Jóhannesson og ordfører Tore Nysæther i Narvik.

På Ofotbanen har til nå i år rullet over 100 000 tonn per døgn .