Samferdselsministeren testet nytt signalsystem

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prøvekjørte i dag nytt signalsystem på Østfoldbanen østre linje. - Å innføre ERTMS på jernbanen i Norge er et viktig skritt i retning av å få en moderne jernbane, sa Solvik-Olsen

Ikke vanskelig å skjønne at signalsystemet må fornyes, sier samferdselsminister Solvik-Olsen og fikk støtte av statssekretær John-Ragnar Aarset (th). Avdelingsdirektør Sverre Kjenne og prosjektleder for erfaringsstrekningen viste frem det gamle reléutstyret på Mysen. <strong> Foto: Britt Johanne Wang </strong>
- Vi vil med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS  få økt kapasitet, færre feil og fjernstyring av alle strekninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
En prøvetur på erfaringsstrekningen viste hvordan fremtiden blir.

-Det er bare å se seg rundt her i relérommet på Mysen stasjon, hvor det gamle anlegget står side om side med det nye, så ser man at fornyelse er påkrevd, sier Solvik-Olsen. På turen fra Sarpsborg til Rakkestad fikk statsråden en demonstrasjon av hva som skjer hos lokføreren når han mottar instrukser fra toglederen. Det digitale systemet overvåker og tilrettelegger for togets fremdrift på strekningen.

-Vi var for dette prosjektet da vi satt i opposisjon, og vi ser at det er nødvendig å skifte ut det gamle signalsystemet, sier Solvik-Olsen. Han fulgte interessert med da Simen Farstad fra NSB guidet forsamlingen gjennom de ulike kommunikasjonsløsningene som ligger i systemet.

Selv om ingen ennå kan love høyere hastighet på kort sikt, ser samferdselsministeren på økt kapasitet som et veldig viktig element.
-Det er viktig for oss å øke kapasiteten på tog ut og inn av de store byene for å frakte enda flere mennesker med gode, kollektive løsninger.
Avdelingsdirektør Sverre Kjenne i Jernbaneverket, signal og tele er klar på at signalanleggene må fornyes nå og at det er ingen tid å miste. De eksisterende løsningene bidrar stadig oftere til feil, og Kjenne håper å kunne  inngå leverandøravtaler i løpet av 2015.
Togsettet av type 69 som brukes til å teste ut det nye signalsystemet, ERTMS. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>