SBB blir partner i Eress

Den sveitsiske jernbanen, SBB, blir partner i Eress, en norskutviklet organisasjon for energisparing i tog. SBB (Schweizerische Bundesbahnen), blir dermed den 6. offisielle partneren i samarbeidet.

Svetisiske tog skal nå få sitt strømforbruk målt gjennom det norskutviklede Erex-systemet. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

-Vi er stolte av at nettopp SBB blir med i vårt partnerskap, sier Terje Stømer, direktør i BaneEnergi i Jernbaneverket. Sveits er kjent for sin "Swiss made" kvalitet og vi er glade for at de valgte Eress, som bidrar til å redusere energibruk på togtransport, sier han. Stømer er også styreleder i Eress. 

Eress og Erex
Eress er navnet på samarbeidsorganisasjonen som bruker Erex-systemet. Erex er et system som avregner og fakturerer tog for faktisk energiforbruk på tvers av landegrenser.

Kan spare inntil 30 prosent
Infrastrukturforvaltere får tildelt og sortert energidataene fra Eress-systemet (Erex).  Med dette kan det sendes en nøyaktig regning til hver av togoperatørene som kjører på nasjonale spor og de linjene som krysser grensene. For togselskaper gir Erex lavere kostnader, siden de presise måledataene gjør at de betaler kun for det de har forbrukt. Uten systemet må togselskapene betale etter et generelt estimat. Erex initierer også andre miljøgevinster. Informasjonen fra Erex-systemet gir utgangspunkt for opplæring i energi-forbruksmønstre og hvordan dette forbruket kan reduseres. Med Erex kan det spares inntil 30 prosent av energiforbruket.

Eress er en non -profittorganisasjon, eid av partnere, som er forpliktet til utvikling, implementering og levering av Erex systemet. Eress’ har partnerskap av seks infrastruktureiere i Europa: Banedanmark (Danmark), INFRABEL (Belgia), Trafikverket (Sverige), Liikennevirasto (Finland), Jernbaneverket (Norge) og fra nå av SBB (Sveits).  Det er stor interesse for systemet i Europa, og med SBB på laget forventer Eress en økt rekruttering til bruk av systemet.