Populært valgfag på Høgskolen i Telemark

Mandag 25. august gikk startskuddet for valgfag jernbaneteknikk ved Høgskolen i Telemark (HiT). Hele 37 studenter møtte opp på første undervisningsdag, det lover bra for faget som tilbys for første gang.


Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum var første foreleser for valgfa Jernbaneteknikk, som for første gang står på programmet på Høgskolen i Telemark. Foto: Trine K. Bratlie Evensen.

Prosjektdirektør for Utbyggingsprosjekter Vest, Stine Undrum, og teknisk sjef i Plan- og teknikk, Finn Holom, hadde ansvaret for den første undervisningsdagen med temaet “slik fungerer jernbanen”. De forteller at det kom så mange at det måtte hentes inn flere bord og stoler i undervisningsrommet for at alle skulle få plass.

Undrum orienterte om Jernbaneverket som organisasjon, om hvordan et prosjekt blir til og til slutt om prosjektene som er under bygging på Vestfoldbanen. Holom fortalte mer om hvordan jernbanen fungerer.

Vi snakket med noen av studentene for å høre om hvorfor de hadde valgt jernbaneteknikk. Det er tydelig at de har fått med seg at det er mange store jernbaneprosjekter som er under bygging og som kommer etter hvert.

Kale Kazim, kommer fra Porsgrunn og hun studerer plan – og infrastruktur ved HiT.  Hun forteller at vei og jernbane sto på timeplanen i forrige semester. Dette ga mersmak, derfor har hun valgt å fortsette med jernbaneteknikk dette året.  Kale forteller at hun ser at det er mange muligheter innenfor jernbanen, derfor er det interessant å lære litt mer om hva jernbanefaget er.

Noen av studentene har allerede jobbet på et jernbaneprosjekt før de har satt seg på skolebenken igjen. Eidsvoll – Hamar, Holm – Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn er prosjekter som har hatt noen av dagens studenter i arbeid. 

Mathias Jacobsen fra Våle, er en av dem.  Han har fagbrev som maskinfører, og

Mathias Jacobsen og Andreas Lima er to av studentene som har tenkt å følge valgfag jernbaneteknikk dette semesteret.

var lærling hos entreprenørfirmaet Marthinsen & Duvholt, som er underentreprenør på både Holm – Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn i Vestfold. Jacobsen forteller at han jobbet som maskinfører på begge prosjektene mens han fullførte lærlingkontrakten sin. Nå er han i gang ingeniørutdanningen, og han utelukker ikke at han kommer til å jobbe med vei eller jernbane i fremtiden. Det å jobbe i jernbaneprosjektene ga mersmak, derfor valgte han å følge jernbaneteknikk denne høsten.  

Andreas Lima studerer allmenn byggdesign. Han begrunner valg av fag med ønske om å utvide mulighetene sine og få flere bein å stå på. 

Valgfag jernbaneteknikk gir 10 studiepoeng, og studentene skal i løpet av 15 uker igjennom varierte temaer som underbygning, tunneler, sporgeometri, planlegging, byggeledelse, prosjektering og miljø. Det er også lagt opp til ekskursjon med besøk på Farriseidet – Porsgrunn sitt anlegg. Det blir undervisning en hel dag i uka, fra kl. 1015-1600 hver mandag, faget avsluttes med eksamen før jul.