Parkeringsendringer ved Heggedal stasjon

Fra og med 1. april må pendlere parkere på sentrumstomta ved Heggedal stasjon. Asker kommune bygger for tiden nye vann- og avløpsledninger i umiddelbar nærhet av stasjonen.

Foto: Hilde LillejordParkeringsplassene på østsiden av jernbanen (fabrikktomta) blir fjernet midlertidig ettersom kommunen trenger deler av plassen til anleggsarbeid.

Med dette tiltaket vil parkeringssituasjonen for Heggedal stasjon totalt sett bli forbedret, skriver Asker kommune i sin naboinformasjon. Varigheten på arbeidene blir fra uke 15 (1.april) til uke 44 (31. oktober).

Parkeringsplassen ved Heggedal stasjon har også tidligere vært stengt. Statens Vegvesen bygger ny planfri kryssing med bro sør for stasjonsområdet, og Jernbaneverket skal fjerne dagens planovergang på nordsiden av stasjonen. Arbeidet skal være ferdigstilt høsten 2015.