På skinner 2013 -Glimt frå Jernbaneverket si verksemd

Gjennom året 2013 oppnådde jernbanen ei rad gode resultat. Meist imponerande var utviklinga i persontrafikken som for landet under eitt auka med meir enn sju prosent frå året før.

Målsettinga for persontoga si punktlegheit vart óg nådd, og endte på 90,6 prosent.
Les meir om Jernbaneverket i 2013 i "På skinner, -Glimt fra Jernbaneverkets virsomhet i 2013"