Overtakelse på Lillestrøm

Fredag 15. august var det klart for overtakelse for enterprisen underbygging og jernbaneteknikk på Lillestrøm hensetting.

Anleggsleder Geir Westby, Prosjektleder Olav Sand og byggelder Ingar Melby iakttar det nye hensettingsområdet og er fornøyde med at deres innstats har vært avgjørende for at den nye ruteplanen for desember 2014 kan idriftsettes som planlagt. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>

-Det har vært så hyggelig å jobbe her at vi nesten håpet på å få være her litt lengre, sier anleggleder Geir Westby fra Implenia spøkende, men legger fort til at det er godt å være i mål.

Til tross for flere hundre endringsanmodninger underveis og utallige tekniske avklaringer, synes prosjektleder Olav Sand at samarbeidet med entreprenøren på Lillestrøm har fungert veldig bra.

- Jeg er svært fornøyd med byggeplassens håndtering av endringsanmodningene.  Begge parter har vært løsningsorienterte, og med en fortløpende handtering sitter vi igjen med få avklaringer til slutt, sier Sand. Prosjektlederen kan med dette snart sette sluttstrek under samarbeidet med Implenia som har pågått i det siste 1,5 året. Det gjenstår nå å ferdigstille noen mangler samt å omforenes i sluttoppgjøret med Implenia.

Vellykket prosjekt
- Det har vært flere faktorer som har gjort at prosjektet har vært så vellykket, forteller Westby. For det første gjorde den milde vinteren det mulig å starte årets produksjon tidligere enn planlagt. For det andre har vi hatt gode folk med fra begge sider. De har gjort sitt ytterste for å få på plass løsninger og jobbet systematisk og profesjonelt. På overtakelsesbefaringen ble det kun mindre mangler registret i protokollen, noe som igjen vitner om viljen til å samarbeide og finne fram til løsninger. Og det er nettopp dette med samarbeidet jeg mener har vært den viktigste suksessfaktoren her i dag. Det har gitt en god arbeidskultur og stemning på byggeplassen.

Prosjektet har en styringsramme på 276 Mkr. Prognosen for sluttkostnad ser nå ut til å ende på ca 250 Mkr, noe vi alle må være god fornøyd med sier prosjektlederen.

Med en mindre kuttskade, som hittil har vært den eneste fraværskaden, kan prosjektet også være svært fornøyd med god HMS-statiskk.

Lokstallfornying
Prosjektet skal nå fullføre en tilleggsoppgave med rehabilitering av den gamle lokstallen på Lillestrøm driftsbanegård. I sommer ble stallen ferdig utgravd og spuntet. Den største oppgaven  blir å montere inn en prefabrikkert grav i stål på 26,4 meter. Denne kommer ferdig bygget fra Tyskland i starten av september.

 Det som gjenstår nå på det nye anlegget er først og fremst signalarbeider. Den 23. november blir derimot den store testen, da skal det hele idriftsettes og være klart for den nye ruteendringen i desember.
Signering av overtakelsesprotokoll. Annleggsleder Geir Westby fra Implenia og Prosjektleder Olav Sand fra Jernbaneverket er godt fornøyde samarbeidet under utbyggingen av det nye hensettingsområdet på Lillestrøm. <strong>Foto: Hilde Lillejord</strong>