Nytt verktøy for bestilling, tildeling og kunngjøring av ruteplan

Jernbaneverket innfører nå nye verktøy for å gjøre bestilling, tildeling og fordeling av sportilgang mer effektiv. Sportilgang kan være ruter for tog eller tider for arbeider på sporet.

Roger Selberg i SJ Norrlandståg framfører tog 94 ved bruk av FIDO på nettbrett. <strong> Foto: Christian Stenshold </strong>
Prosjektet Operativ Trafikkinformasjon (OTI) består av tre delprosjekter. Delprosjekt 1 har levert web-portalen BEST for bestilling av sportilgang og korttidsruteplanverktøyet Train Planning System (TPS).  Disse ble satt i drift i april 2013. Delprosjekt 2 er distribusjonsportalen FIDO, filtrert distribusjon av operative kunngjøringer. FIDO er nå i drift på Ofotbanen og skal tas i bruk for hele landet i mai 2014. Delprosjekt 3 skal bli en elektronisk strekningsbeskrivelse og vil bli levert i 2015.
De nye delsystemene BEST, TPS og FIDO, er innført for å effektivisere og modernisere prosessene for bestilling, tildeling og fordeling av sportilgang (togruter og arbeider).
De er tett knyttet sammen, slik at informasjon fra bestillingen følger med i hele saksgangen og ikke må skrives inn på nytt. Hele prosessen er transparent, slik at aktørene kan følge saksgangen for sine egne bestillinger. Figuren under viser arbeidsflyten og systemsammenhengen.


 

FIDO – det nye distribusjonsverktøyet


-Er du en av dem som i dag bruker tjenesterutebøker, rutesirkulærer, ruteordre og T-sirkulære?  Da vil FIDO påvirke din hverdag.

FIDO er Jernbaneverkets nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Med nytt distribusjonsverktøy får vi en automatisert og målrettet elektronisk utsendelse av informasjon til den det gjelder, i stedet for manuell distribusjon av papirer og dokumenter.
Systemet baserer seg på en web-applikasjon som gjør at informasjon kan mottas både på PC og nettbrett. Jernbaneforetak kan også motta data direkte og implementere disse i sine egne systemer, samt skrive ut informasjon, dersom det er ønskelig.

Hvordan virker det?
Dagens distribusjon baserer seg på dokumenter og papirer, mens FIDO produserer data. Systemet har en modell av jernbaneinfrastrukturen og en ruteplan som grunndata. Disse dataene viderebehandles i systemet og settes sammen til en visning basert på hvem du er og hva du skal gjøre. FIDO vil også på sikt være kilden for ruteinformasjon til andre fagsystemer internt i Jernbaneverket, men også til eksterne systemer hos jernbaneforetak og entreprenører.
Dagens løsning / FIDO (endring)


Hovedfunksjonalitet i FIDO for ulike roller:
Fører/ombordansvarlig
• Dagsferske ruter
• Alle endringer på ett sted
• Mulighet for mottak av endringer direkte i toget

Jernbaneforetak
• Mulighet for rutedata integrert i egne fagsystemer
• Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring er tilgjengelig
• Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

Hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet
• Tilgang til Informasjon om ditt arbeid (kunngjøring) på stasjonen, ved sporet eller på kontoret
• Mulighet for mottak av endringer/tillegg direkte på arbeidsstedet

Entreprenør
• Mulighet for data direkte inn i egne fagsystemer
• Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring er tilgjengelig
• Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

Togleder
• Verktøy for utsending av kunngjøringer på alle toglederpulter
• Verktøy for registrering av midlertidige endringer i infrastrukturen
• Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler den strekningen du styrer og overvåker
• God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver
• Støtte for korrekt utførelse av kunngjøring

Toginformatør
• Visning av relevant informasjon på skjerm
• Muligheter for automatisk oversendelse av data til KTI/PIA systemer

Operativ ruteplanlegger
• Automatisk overføring fra ruteplanleggingssystemet (TPS) til FIDO
• Verktøy for registrering av midlertidige endringer i infrastrukturen
• Støtte for korrekt utførelse av kunngjøring

Togekspeditør /driftskoordinator
• Komplett elektronisk togoppgave for stasjonen som viser alle tog
• Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler stasjonen og tilstøtende blokkstrekninger
• God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver


Startsiden for tilgang til FIDO er: fido.jbv.no
Merk: Dette er driftsversjonen som brukes kun på Ofotbanen.

Opplæring i FIDO:
Det tilbys tilgang til kursmiljø i FIDO for jernbaneforetak. Dette er et fullt virkende kursmiljø hvor man kan drive opplæring av eget personale. Systemet har adressen kurs.fido.opm.jbv.no
For avtale om tilgang, kontakt fido@jbv.no
Denne adressen kan også brukes for spørsmål og kommentarer.

Under ses visning for fører (skjermbilde). Dette viser ruten for malmtog 9918 slik den er den aktuelle datoen. Saktekjøringen på Bjørnfjell kan kvitteres ut direkte i skjermbildet (på PC eller nettbrett).

Fører Kurt Hedqvist i tog 93 entrer lokomotivet medbrakt oppdatert FIDO-rute skrevet ut på papir. Dette var det aller første toget som ble framført med bruk av FIDO på Ofotbanen med avgang fra Narvik stasjon 11.1.2014 kl 12:40. <strong>Foto: Christian Stensholt</strong>
 

Narvik: Togleder Ketil Lyngedahl produserer og distribuerer en ny kunngjøring i FIDO. <strong>Foto: Hans Erik Wiig</strong>