Nytt sykkelhotell i Moss åpnet 11. august

Det nye sykkelhotellet i Moss er offisielt åpnet. Østfold fylke, Moss kommune og Jernbaneverket har samarbeidet om anlegget som gir trygg og tørr parkering for nærmere hundre sykler.

Olav Ingebjørn Moe fra Østfold fylkeskommune fikk æren av å klippe snora da det nye sykkelhotellet i Moss ble offisielt åpnet mandag morgen. Moe er leder av Samferdsel-, miljø- og klimakomitéen i fylkeskommunen og understreket at nyvinningen ved Moss stasjon er et viktig tiltak på veien mot målet om å doble sykkelbruken i fylket.

Samarbeidsprosjekt

Det nye sykkelhotellet er resultatet av et samarbeide mellom Østfold fylke, Moss kommune og Jernbaneverket. Fylkeskommunen har bidratt med midler og Moss kommune har vært byggherre. Jernbaneverket overtar eierskapet og samtidig ansvaret for videre drift og vedlikehold av anlegget som har plass til 96 sykler.

Abonnementsordning

Det nye sykkelhotellet er ikke forbeholdt togpendlere, men er åpent for alle. For å kunne benytte tilbudet må det imidlertid tegnes et eget SMS-abonnement. Dette koster femti kroner måneden og kundene kan velge om de ønsker å belaste telefonregningen eller motta faktura. Når abonnementet er i boks benyttes telefonen som døråpner til sykkelhotellet.

Døgnåpent

Tre videokameraer sørger for kontinuerlig overvåking og bidrar dermed til økt trygghet for brukerne av anlegget. På innsiden av det døgnåpne sykkelhotellet er det allerede montert sykkelpumpe og dekkspak. Etterhvert vil også skrutrekker, skiftnøkkel og annet hendig verktøy til glede og nytte for ivrige syklister komme på plass.

Tommelen opp for trygg og tørr sykkelparkering i Moss. Fra venstre Mosseordfører Tage Pettersen, stasjonsleder Sefrid Jakobsen og leder av samferdsel-, miljø- og klimakomitéen i Østfold Fylkeskommune Olav Ingebjørn Moe.Foto: Harry Korslund