Ny helg med omfattende modernisering og vedlikehold

Mange banestrekninger stenges stenges helt eller delvis helga på grunn av planlagt vedlikehold. Banestrekningene som berøres er Østfoldbanens østre og vestre linje, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Rørosbanen.

Stasjonstiltakene på Østfoldbanen østre linje går mot slutten. Mandag morgen gjenåpnes banen for trafikk.

Jernbaneverket har ansvaret for å vedlikeholde og oppgradere jernbanenettet. Førstkommende helg byr på nye runder med planlagte arbeider. For informasjon om alternativt transportopplegg (buss for tog) på de enkelte banestrekningene viser vi til NSBs oversikt.

Østfoldbanen (Oslo S. – Halden)

I tidsrommet fra lørdag 6.9. kl. 12.30 til søndag 7.9. kl. 13.00 vil det bli utført nødvendig vedlikehold og modernisering på en rekke steder langs strekningen. Mellom Oslo S. og Bekkelaget vil det pågå arbeider i regi av Follobanen, og ved Greverud fortsetter arbeidet med nye plattformer. Ettersyn og kontroll blant annet av spor og kjøreledning samt diverse sporarbeider vil foregå på hele strekningen fra Langhus til Halden.

Østfoldbanen østre linje

I løpet av elleve hektiske uker har det pågått omfattende modernisering av Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Sluttspurten går av stabelen i helga, og mandag morgen gjenåpnes Østre linje for togtrafikk, og vi kan ønske velkommen til fem kraftig oppgraderte og innbydende stasjoner på en strekning der Jernbaneverket i løpet av sommeren også har gjennomført en rekke moderniseringsarbeider på strekningene mellom stasjonene.

Ski stasjon

Kommende helg byr også på hektisk aktivitet ved Ski stasjon. Der skal det gjøres spor- og kontaktledningsarbeider. Dette er både knyttet til forberedende arbeider for Follobanen, og innspurten med å gjøre ferdig det nye hensettingsområdet sør på stasjonen. Disse sporene, hvor det blir plass til å parkere åtte lokaltogsett, blir ferdige før jul.

Ved Ski stasjon skal det også monteres nye informasjonsskjermer for de reisende. De nye monitorene er lettere å lese, også i sollys, og gir dessuten informasjon om lengden på toget og hvor inngangene er. 
Det skal monteres nye anvisere på plattformer, samt nye monitorer ved adkomster til stasjonen/plattformene. I tillegg skal 3 eksisterende monitorer flyttes. Dermed skulle alt ligge til rette for enda mer effektive stasjonsopphold også ved Ski.

Moss stasjon

Ved Moss stasjon vil det i tidsrommet fra lørdag 6.9. kl. 13.00 til mandag 8.9. kl. 06.00 bli utført spor- og vegarbeider. Mens arbeidene pågår vil planovergangen i Strandgata, sør for Moss stasjon være stengt. Omkjøring blir skiltet.

Vestfoldbanen

Fra lørdag 6.9. kl. 01.00 til søndag 7.9. kl. 07.00 vil det bli utført arbeider ved Holm som innebærer stans i togtrafikken på Vestfoldbanen i 30 timer for vedlikehold av banen. Vi benytter samtidig anledningen til å gjøre forberedelser for montering av midlertidig sporveksel til dobbeltsporprosjektet.

Gjøvikbanen

Fra lørdag 6. september kl. 00.30 til søndag 7. september kl. 11.00 gjør Jernbaneverket forbedringer på strekningen Oslo S-Gjøvik. Mellom Grefsen og Roa vil det blant annet bli foretatt utskifting av gamle sviller og skinner. Nord for Roa er det hovedsakelig utskifting av sviller som står på programmet, men det vil også bli utført kontroll og ettersyn av øvrig infrastruktur.

Kongsvingerbanen – Kongsvinger stasjon

Ved Kongsvinger stasjon vil det bli foretatt utskifting av sporveksel inne på stasjonsområdet. Arbeidene fører til at Solørbanen er stengt i tidsrommet fra lørdag kl. 08.00 til søndag kl. 20.00. Øvrig trafikk på Kongsvingerbanen berøres ikke i nevneverdig grad av arbeidene.

Sørlandsbanen/Jærbanen

I tidsrommet fra lørdag 6.9. kl. 06.30 til søndag 7.9. kl. 09.00 er Jærbanen stengt for ordinær trafikk på strekningen mellom Egersund og Vigrestad som følge av planlagte arbeider. Det skal blant annet strekkes kabler til nye autotransformatorer på strekningen mellom Hellvik og Brusand. I tillegg skal det monteres nye åk for nytt kjøreledningsanlegg.

Rørosbanen

Fra lørdag 6.9. kl. 06.00 til mandag 8.9. kl. 01.00 utføres diverse arbeider på strekningen Hamar-Rena. Strekningen vil bli stengt for togtrafikk. Det innebærer buss for tog i regi av NSB som også her har full oversikt over sitt alternative transportopplegg.