Målet er timesavganger til Gjøvik

- Det er behov for å oppgradere Gjøvikbanen slik at flere kan reise med toget, sier seksjonssjef Sjur Helseth. – Timesavganger og tilpasning av stasjonene for lengre togsett er det viktigste for banen.

Svillebytte på Gjøvikbanen våren 2013. 9000 sviller ble byttet. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.I dag går togene kun annenhver time til Gjøvik, og mange stasjoner har ikke plass til lengre tog enn dagens togsett.

- Timesavganger kan vi få til med å utbedre strømforsyningen nord for Jaren, og vi må også forbedre kryssingsmulighetene i området ved Reinsvoll, opplyser Helseth. – Vi har lagt inn disse forbedringene i vårt handlingsprogram for de neste 10 årene.

I handlingsprogrammet har Jernbaneverket foreslått å bruke 1,7 milliarder på Gjøvikbanen i perioden 2018-2023.

- For å fase inn nye og lenger togsett som kan ta flere passasjerer per tog blir det nødvendig å se på stasjonsstrukturen og oppgradere flere stasjoner med blant annet plattformforlengelser, sier Helseth. – Samtidig jobber vi parallelt sammen med kommuner og fylkeskommuner om en større utviklingsplan for Gjøvikbanen.

Hastighetsøkning for togene blir dyrt
Fra kommunene og pendlere er det sterkt ønsket å øke hastigheten for togene som kjører på Gjøvikbanen. Banen er svingete og bratt, og bærer preg av at banen ble bygget for en annen tid. Alle svingene sliter også på togene.

- Det er alle svingene på Gjøvikbanen som hindrer togene i å sette opp farten, sier Helseth. – Dersom hastigheten skal økes er det nødvendig å rette ut svingene. Det betyr i praksis at mye av banen må bygges på ny, og dette er et spørsmål om politiske prioriteringer. 

Samtidig som plattformforlengelser og kryssingsspor planlegges går vedlikeholdet av Gjøvikbanen sin gang. 
- Jernbaneverket skal fortsette med skinnebytte, forbedring av strømforsyning og arbeid med drenering og ballastrensing. På denne måten vil sørge for at Gjøvikbanen fortsatt skal ha god punktlighet i årene fremover, samtidig som at videreutviklingen i første omgang for rom for flere og lengre tog til Gjøvik.

Fakta om Gjøvikbanen:
- 124 km lang
- Enkeltspor fra Grefsen til Gjøvik
- Svært mange svinger i traseen
- Åpnet fra Grefsen til Røykenvik i 1900, og fra Jaren frem til Gjøvik i 1902.
- 102 planoverganger

Gjennomførte stasjonsprosjekter de siste årene:
- Gjøvik stasjon ble "ny" skysstasjon 2013
- Harestua (tidligere Furumo) ny holdeplass 2012
- Nydalen holdeplass modernisert 2010

Gjøvik stasjon ble "ny" skysstasjon i 2013 i et samarbeidsprosjekt mellom kommune, fylkeskommune, NSB Rom Eiendom, Oppland Trafikk og Jernbaneverket.Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.