Røykeforbud innført på stasjoner og plattformer

Fra 1. september i år er det forbudt å røyke på samtlige stasjoner og plattformer her i landet. Forbudet gjelder alle former for røyking, også elektroniske sigaretter.

Jernbaneverket skilter med røyking forbudt på alle stasjoner og plattformer. Samtidig fjernes nå askebegre på plattformene.

Togselskapene er orientert om de nye reglene og uttrykker tilfredshet med det nye røykeforbudet.

Reisende og publikum henstilles til å holde stasjonene og plattformene røykfrie. Der det er høytalertjeneste, vil jevnlige meldinger minne om det nye røykeforbudet.