Jærbanen åpnet etter omfattende arbeider

Søndag kveld begynte prosessen med å avslutte anleggsområdet på strekningen Bryne – Stavanger. Mandag morgen åpnet strekningen for normal trafikk etter omfattende arbeider.

- Vi har gjennomført nødvendig vedlikehold langs hele strekningen, og i tillegg har vi videreført større arbeider med signalsystemet og nytt kontaktledningsanlegg. Sett i en helhet vil dette gjøre Jærbanen mer robust og gi mer forutsigbarhet for de reisene, sier Henning Lode, Kommunikasjonssjef for område sør i Jernbaneverket.

Masseskifting melling Bryne og KleppOmfattende arbeider
Det er et omfattende arbeid som er gjort, og alle involverte har bidratt til at arbeidet er fullført innenfor tidsplanen. Mange ansatte har utsatt sin ferie for å bidra til årets forbedring av Jærbanen.

Langs deler av strekningen har føringsveier for kabler blitt utbedring og nye kabler det er lagt ned og kontrollert. Været har også gjort det mulig at gamle skjøter er forbedret og det er i tillegg montert både balisefester og akseltellere i sporet.

Inne på Stavanger stasjonen er det boret nye fundamenter til kontaktledningsanlegg og utført arbeid med drenering og løfting av spor.

Arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg har i hovedsak foregått på strekningen Klepp-Sandnes. Det er heist på plass 160 nye master og alle komponenter på hver mast montert. På Ganddal og Sandnes stasjon er det heiset og montert nye åk (oppheng av kontaktledning som spenner over flere spor). En såkalt AT-line er montert fra Sandnes til Klepp. Denne skal gi stabil spenning på kontaktledningen, og blir tatt i bruk på et senere tidspunkt.

Langs hele strekningen er viktig vegetasjonsrydding gjennomført, dreneringssystemer er renset og foretatt nødvendig massebytte. Det er uført kontroller av eksisterende signalsystem og kontaktledningsanlegg, samt utbedret varmen i to sporveksler på Klepp stasjon.
Ved Paradis stasjon er blant annet den gamle bussgarasjen revet.

 
Første åk heises på plass, Ganndal stasjonUndergang på plass i Sandnes