Full fres i vinterberedskapen

Det snør og det snør! Etter en snøfattig start på vinteren, har snøen nå for alvor meldt sin ankomst. Mange steder på Østlandet er nå meter-merket passert. I Agder og Telemark er det enda mer snø.

Brøytelok med Valmet-skjær i Sørlandsbanens hovedspor mellom Drammen og Gulskogen 28/1. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverkets folk i vinterberedskapen på Østlandet har de siste dagene fått merke fullt trøkk for å holde spor og områder åpne for trafikk. På Sørlandet har også snøværet satt inn for fullt igjen, og det er enorme snømengder i Agder og Telemark.Henning Skinstad

-Det er store arealer som må holdes åpne, sier fagarbeider Henning Skinstad i Jernbaneverket produksjon på Hokksund. Han er for anledningen hovedsikkerhetsvakt under snørydding av Sundland skiftestasjon i Drammen. Jobben gjøres med to store hjullastere og en skiftetraktor type 224 med påmontert snøskjær fra Valmet. –Med denne redskapen får vi gjort jobben skikkelig, men det tar sin tid fordi vi også må tilpasse oss både til skifting på sporene her og togtrafikken på hovedsporet ved siden av, forteller Skinstad. Klokken 13 var hele skiftestasjonen  med tilførselsspor ferdig ryddet etter nattens 25 -30 cm nynsø, men det snør fortsatt så det er nok på’n igjen i morgen.
Di 3 brøytelok i Arendal 28/1. <strong> Foto: Olav Inge Vindholmen </strong>

På'n igjen på Sørlandet

På Sørlandet har snøværet satt inn igjen med fullstyrke denne uka. Brøyteloket går kontinuerlig og Bergensbanens ene store Beilhack-freser sendes nå nedover i tillegg.
Det er aller mest snø mellom Vennesla og Neslandsvatn. Spesielt er det krevende å holde kryssingssporene på Herefoss, Helldalsmo, Selåsvatn, Vegårshei og Skorstøl åpne. Jernbaneverkets Di3-lok med brøyteutstyr kom mandag kveld igjen til Sørlandsbanen og har brøytet hele strekningen gjennom Telemark og Agder. Arendalsbanen var tirsdag morgen stengt på grunn av all snøen, men når brøyteloket også hadde rukket en tur til Arendal, ble banen åpnet igjen.

Hjelp fra Bergensbanen

-Vi får nå også nedover den ene Beilhacken fra Bergensbanen for å kunne holde Sørlandsbanen åpen, forteller banesjef Stian Wesøy. Det er en stri tørn å holde banen åpen, spesielt er det vanskelig med mye snø i skjæringene og det er derfor spesielt viktig å få frest snøen vekk da det ellers bare raser ned igjen.

Tungt utstyr må til på for å rydde de store sporområdene på Sundland skiftestasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>