Byggestart på Greverud

- Jernbaneverket har som mål at Greverud skal bygges om til en trygg, sikker, trivelig og tilgjengelig stasjon for togreisende, sier prosjektleder Marius Hansen.

Begge sider av stasjonen skal oppgraderes, men størsteparten av anleggsarbeidene vil skje på plattformen i retning Ski. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.Anleggsarbeidet starter 12. april og er planlagt ferdig i slutten av oktober. Plattformen i retning Ski som totalrehabiliteres, mens det blir gjennomført en mindre oppgradering på Oslo-siden. Jernbaneverket har valgt Team Bane AS som entreprenør for å utføre arbeidet.

Årsaken til at Skisiden prioriteres er at denne plattformen er i svært dårlig stand. Ombyggingen av Greverud koster totalt ca 38 millioner kroner.

Dette blir gjort i retning Ski:
• Ny plattform
• Ny gangvei opp til plattform
• Levegg
• Sykkelparkering
• Ny trapp
• Ny belysning og tekniske komponenter
• Nytt teknisk rom under plattformen


Dette blir gjort i retning Oslo:
• Oppgradering av gangveien opp til plattformen
• Nytt dekke på plattformen som gir en liten heving av plattformhøyden (ca 5 cm)
• Ny belysning og tekniske komponenter

I enkelte helger våren 2014 blir det stans i trafikken på Østfoldbanen på grunn av utbyggingen av Ski stasjon, Follobanen og Greverud stasjon. Da kan entreprenørene jobbe mer intensivt  og effektivt med anleggsarbeidet enn når det går tog på strekningen. Den første av disse helgene er 12.-13. april, hvor signalkabler blir lagt om. I helgene 26.-27. april, 10.-11. mai, 24.-25. mai og 7.-8. juni blir det også arbeidet på Østfoldbanen.  

Les mer om arbeidene på Greverud.

Greverud: Treplattformen i retning Ski er i dårlig stand. Foto: Jernbaneverket.