Avlytter tog for å finne feil

Jernbaneverket installerte sist høst detektorer på strekningen Oslo–Drammen. Hensikten er å avdekke feil på togenes hjul og hjullagre lenge før de kan føre til skade på materiell og skinnegang.

– Foreløpig virker systemet slik vi ønsker oss, sier prosjektsjef Jan Stenmark.

Slik virker detektorene
Ved Lierstranda er det montert en akustisk detektor som blant annet består av en boks med mikrofoner på hver side av dobbeltsporet. Idet togene nærmer seg, åpnes et deksel i boksene automatisk og frigjør mikrofonene som tar opp lyd og frekvens fra togene som passerer. Informasjonen videresendes deretter raskt til en computer og lagres i en database.

– Her kan vi logge oss på og følge alt materiell som passerer. Basert på frekvens kan lyd fra hjullagrene skilles ut og sammenlignes med lyd fra friske hjullagre. Registrering av ulyd er en indikasjon på at det er noe galt med togenes hjullagre, forklarer Stenmark.

De akustiske detektorene kan oppdage begynnende skader på togets hjullager opptil 50 000 km før en skade blir akutt.

Boksen med mikrofoner, merket som "trackside cabinet", ser du til venstre i bildet. 75 meter unna dette punktet er det montert en wakeup sensor. Sensoren gir detektorene beskjed om at tog er på vei. Foto: Jernbaneverket

I tillegg er det installert en hjulskadedetektor på samme sted. Denne dekker bare sporet inn mot Oslo. Hjulskadedetektoren kan varsle om antydninger til sprekkdannelser i hjulsystemet, materialutfall og flate partier i hjulene. Dette er skader som kan være vanskelig å få øye på uten detektor. 

Forebyggende vedlikehold
Basert på registreringen kan detektorene gi presis informasjon om hvilken type feil det dreier seg om og hvor på hjulet eller hjullageret skaden har oppstått. Detektorene, spesielt den akustiske detektoren, bidrar til å redusere risikoen for store skader på lang sikt. 


– Det er et instrument som gir oss ytterligere informasjon om hva som bør gjøres av forebyggende vedlikehold på togsett, sier Stenmark. - Hvis vi avdekker én feil på hjullageret tilhørende en vogn har vi allerede nedbetalt den økonomiske investeringen vi har gjort i de akustiske detektorene, legger han til.

Brannforebyggende tiltak
De akustiske detektorene bidrar også til å redusere risikoen for brann.
Varmgang i hjulet eller hjullageret kan i ytterste konsekvens føre til brann.


– Detektorene avdekker feil lenge før det blir virkelig varmt, beroliger Stenmark.

Prosjektsjef Jan Stenmark har sørget for anskaffelsen av detektorene i samarbeid med fagavdelinger i Jernbaneverket. Foto: Stig Kringen

Merking av togsett
For at Jernbaneverket skal være i stand til å identifisere hvilke togvogner som har ulyder må alle togsett som passerer punktet på Lierstranda ha en RFID-merking (Radio Frequency Identification). Foreløpig har Flytoget merket sine togsett og både CargoNet og NSB er kommet langt med merkingen av sine. Togselskapene er også tilbudt programtilgang, der de kan logge seg inn i databasen. 


– Togselskapene kan selv følge med på detektorene for å finne ut når det er behov for kontroll og vedlikehold på sine respektive vogner, sier Stenmark.

Australsk leverandør    
Det er det australske firmaet Trackside Intelligence som er leverandør av de akustiske detektorene. Australia var også det første landet som benyttet akustiske detektorer for å avdekke mulige hjulskader på togsett. Systemet er testet ut i utstrakt grad på det omfattende jernbanenettet i landet som populært er kalt “down under”. I et land med mye godstransport på jernbanen, knappe marginer og strenge krav til pålitelighet har erfaringene vært gode.