Arbeidshelg på Drammenbanen

Helga 22-24. august jobber Jernbaneverket på Drammenbanen mellom Asker og Drammen. Arbeidene skal pågå i 55 timer.

Arbeidshelg på Drammenbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Banen blir stengt mellom Asker og Gulskogen/Holmestrand fra fredag 22. august ca. klokka 20:45. Togtrafikken gjenopptas fra og med første tog mandag morgen den 25. august.

Mens banen er stengt blir togtrafikken erstattet med busser på ulike strekninger. Les mer om hvordan trafikken avvikles på nettsidene til NSB og Flytoget.
Det planlegges for øvrig en tilsvarende arbeidsperiode også helga 29-31. august.

Drammen stasjon
På Drammen stasjon skal det byttes en sporveksel i området ved Bybrua. Dette innebærer blant annet aktivitet med vakumsuger for å fjerne gammel pukk og supplere med ny, kapping og sveising av skinner, innheising av den nye sporvekselen, pakking av sporet med pakkmaskin, osv.

- Helgens sporvekselbytte er en del av den strategiske sporvekselfornyelsen mellom Drammen og Asker, forteller prosjektleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket.

- Det er flere grunner til at veksler byttes ut. Først og fremst er fornyelse av sporveksler et svært viktig sikkerhetstiltak. Samtidig er det et avgjørende ledd i arbeidet med å modernisere infrastrukturen for å øke stabiliteten i trafikkavviklingen, sier Sørensen.

Det vil bli gjort forberedende arbeider på samme sted natt til torsdag og fredag, men dette vil ikke påvirke togtrafikken.

Skamarken og Sundhaugen
I tillegg vil det også foregå ulike etterarbeider på sporområdene ved Skamarken og Sundhaugen rett vest for Drammen stasjon. Disse sporområdene, som stod ferdig vinteren 2012/13, gjør det mulig å snu og parkere flere tog i Drammen, noe som er viktig for å forbedre rutetilbudet i Østlandsområdet i årene som kommer.

Denne helga skal det blant annet gjøres kabelarbeider, ulike sporarbeider og  punktvis masseutskifting på spor 20 (vendesporet for Flytoget langs nordsiden av hovedsporene fram til Kreftingsgate).

Nye skinner i Lieråstunnelen
I tunnelen mellom Lier og Asker skal det byttes fire tusen spormeter med skinner. I tillegg skal det gjøres fjell- og vannsikringsarbeider hvor det blant annet skal monteres opp plater for vannsikring. Det skal også gjøres signaltekniske arbeider.