Arbeider på Drammenbanen i rekordvarme

På tross av rekordvarme fikk Jernbaneverket gjennomført de fleste planlagte arbeider i helga på Drammenbanen. Skinnesveising kan ikke gjennomføres i skinnetemperaturer over 24 grader, men skinnene kjølnet såpass nattestid mellom klokka 22 og 09 til at arbeidene kunne gjennomføres.

Arbeidshelga ble brukt til å endre på signalene for togtrafikken. I trakta (området hvor togsporene flettes sammen) mellom Oslo S og Oslotunnelen ble to nye hovedsignaler for kjøring østover samt fire nye dvergsignaler på Nationaltheatret tatt i bruk. Disse nye signalene vil blant annet øke kapasiteten i tunnelen.

I tillegg er det tatt i bruk lyssignal for avvikende hastighet, også kalt variable hastighetssignaler, disse signalene gjør det mulig å å kjøre i den maksimalt tillatte hastigheten i trakta mellom Oslo S og Oslotunnelen. I tillegg er hastigheten endret på strekningen mellom Oslo S og Skøyen.

Arbeidene gjør at flere tog kan kjøre gjennom tunellen og bedre komfort for passasjerene. De som kjører tog gjennom tunellen vil heretter oppleve en litt mykere akselerasjon/retardasjon.

I tillegg jobbet Jernbaneverket med sporet på Drammenbanen. På Skøyen og Bestun på Drammenbanen byttet Jernbaneverket ni isolerte skjøter, inkludert masseutskifting under disse. Og i Oslotunnelen ble en ny isolert skjøt lagt inn. I tillegg ble det lagt inn nye skinnekapp på Vækerø. For øvrig ble det gjort endringer på skilt i Oslotunnelen, en impedans ved Vækerø ble flyttet og det ble også tid til litt generell opprydding.

 

Bilder fra arbeidene

Alle foto: Paul Solheim.