Arbeid på fem baner i helga

Planlagt vedlikehold og modernisering vil foregå på deler av Lillestrøm stasjon, Kongsvingerbanen, Drammenbanen, Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kongsvingerbanen
Strekningen Lillestrøm-Sørumsand stenges for planlagte arbeider i 48 timer. Arbeidet starter natt til lørdag 22. november klokken 03.00 og avsluttes mandag 24. november klokken 03:00. Det er i hovedsak arbeider knyttet til signalanlegg og kjøreledning som skal utføres i løpet av helgen. På strekningen skal det i tillegg jobbes videre med utbyggingen av FATC. Videre skal det settes opp en ny kontaktlednings-mast på Fetsund stasjon. Les mer om buss for tog på NSBs nettsider.

 Parallelt med disse arbeidene vil det også bli foretatt sluttkontroll og driftsprøve av signalanlegget på Lillestrøm hensetting.

- Arbeidene som skal utføres på natten er ikke støyende, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker kreves det full stans i togtrafikken, forteller nabokontakt Hilde Lillejord i Jernbaneverket.

Lillestrøm hensetting. Foto: Hilde Lillejord.
Drammen- og Sørlandsbanen
I løpet av helga skal det gjøres etterarbeider i forbindelse med etableringen av nye sporveksler i Lieråsen tunnel forrige helg. Fra tunnelen og frem til Brakerøya stasjon skal det i tillegg trekkes fiberkabler.

På Sørlandsbanen mellom Gulskogen og Kongsberg skal kontaktledningsanlegget thermofotograferes for å avdekke eventuelle svakheter i anlegget. Som følge av arbeidene blir strekningen Asker-Kongsberg og Drammen-Holmestrand stengt for togtrafikk fra lørdag 22. november klokka 22:40 til søndag 23. november klokka 8:30.

Arendalsbanen
I forbindelse med fjernstyringen av Arendalsbanen er det planlagt å utføre signaltekniske arbeider på Eivindstad. Langs hele Arendalsbanen skal det også monteres fundamenter for nye hastighetsskilt. I tillegg skal det settes på plass ny trafo for reservestrøm i Arendal.

Arbeidet vil pågå lørdag 22. november klokka 04:00-23:00. Se NSBs nettsider for alternativ transport på Arendalsbanen.

Jærbanen
Fra lørdag 22. november klokka 06:30 til søndag 23. november klokka 06:00 stenges strekningen Moi-Stavanger og Egersund-Vigrestad. Se hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

I forbindelse med fornyelsen av kontaktledningsnettet på Jærbanen, blir det strukket såkalt AT-line på strekningen mellom Egersund og Vigrestad. Dette gir stabil spenning på kontaktledningen. Dette arbeidet vil pågå i 24 timer fra morgenen 22. november.10 km med AT-line skal strekkes. Foto: Jernbaneverket

Av sikkerhetsmessige årsaker stanser Jernbaneverket togtrafikken når store arbeider skal utføres på jernbanelinjene. Av hensyn til pendlerne og trafikkavviklingen er det derfor mest hensiktsmessig å jobbe om nettene og i helgene.