Vårsjau på Østfoldbanen

Fra 11. – 15.mars og 18. – 22. mars tar Jernbaneverket en grundig vårsjau på Østfoldbanens vestre linje. Arbeidet blir gjort på dagtid mellom klokken 08.00 og 14.00.

Det vil bli gjort årlig vedlikehold både på linje, signal og kjøreledning. Kjøreledningen på Østfoldbanen er svært gammel, og mellom Fredrikstad og Sarpsborg er den faktisk helt fra 1940-tallet. Det er derfor viktig for Jernbaneverket å vedlikeholde denne jevnlig.

-Når vi gjør slike årlige kontroller får vi luket ut potensielle feil og vi bidrar til å holde togtrafikken punktlig og stabil, sier sporkoordinator Børre Karlsen.

Arbeidet i disse ukene vil foregå mellom Moss og Haug, mellom Råde og Onsøy og mellom Sarpsborg og Skjeberg. I tillegg skal det også byttes sporfeltreleer mellom Moss og Fredrikstad.

-Sporfeltreleer gjør at togleder på trafikkstyringssentralen hele tiden kan se hvor toget er på linjen, og uten disse vil det ikke være mulig å kjøre tog på strekningen, fortsetter Karlsen.

Jernbaneverket arbeider også på Råde stasjon de kommende ukene. Det vil bli spunting parallelt med sporet på Råde stasjon, og det skal også legges fundament for en gangbro over sporet på stasjonen. Denne broen skal stå ferdig i slutten av april, mens alt arbeidet med Råde stasjon skal være ferdig mot slutten av året.

For å se hvordan arbeidet påvirker ditt tog, sjekk NSBs hjemmesider.