Jernbaneverket vant Byggeskikkpris for Moelv stasjon

Jernbaneverket vant Byggeskikkprisen 2012 i Ringsaker kommune for Moelv stasjon. Prisen ble delt ut under RingsakerGallaen fredag 18. januar.

Moelv stasjon har fått to nye plattformer og en undergang. Foto: Hedda Nossen- Vi i Jernbaneverket er veldig stolte over at Moelv stasjon ble nominert til byggeskikkprisen. Og så synes vi det er veldig stas at vi også fikk den, sa prosjektdirektør Jon Brede Dukan i sin takketale. Han takket også Ringsaker kommune for samarbeidet om utformingen av stasjonsområdet.

Jernbaneverket har i 2011 og 2012 fornyet Moelv stasjon for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende. Den gamle mellomplattformen er revet, og stasjonen har fått to nye plattformer og en undergang. På plattformene er det montert nye benker, belysning, høyttalere og monitorer.

-  Det er investert om lag 100 millioner kroner i Moelv, og stasjonen har fått et betydelig løft. Vi har lagt ned en del ekstra midler for at stasjonen skal se bra ut i tillegg til å være sikker og funksjonell. Modølene har gitt oss mange gode tilbakemeldinger på dette, noe som viser at stasjonsutvikling betyr mye for nærmiljøet, sier prosjektdirektør Jon Brede Dukan.

Overbygget til heis- og trapphus er tegnet med flatt tak slik at bygget ikke skal konkurrere mot Arne Henriksens prisvinnende stasjonsbygning fra 1981. Foto: Hedda Nossen

Åpen og trygg undergang
Undergangen er tegnet av Jernbaneverkets arkitekt Max Juni. Han forteller at det viktigste i konseptet hans da han startet å tegne var at undergangen skulle være trygg. – Ved å bruke mye glass i forrom og i heis- og trapphusene får de reisende godt innsyn i undergangen. Utformingen av selve tunnelen er også åpen - når du går ned trappene ser du samtidig opp på den andre siden, og det er ingen kriker og kroker å gjemme seg bort i, forteller arkitekten. En annen viktig faktor var at den nye konstruksjonen ikke skulle konkurrere med arkitekt Arne Henriksens vernede og prisbelønnede stasjonsbygning fra 1981. – For at undergangen skulle bli mest mulig nøytral har vi valgt å lage flatt tak. Rette linjer og flatt tak går også igjen i flere bygninger som ligger nær stasjonen, forteller arkitekten.

Samarbeid med kommunen
Stasjonsområdet ellers er tegnet og prosjektert av rådgiver Rambøll. Både utformingen av stasjonsområdet og undergangen har blitt til i et samarbeid mellom Jernbaneverket og Ringsaker kommune. Kommunen har bygd et gatetun rett ved stasjonen med belegningsstein, grøntområder og sitteplasser. - For å få en helhetlig visuell utforming av området har vi brukt samme type heller og kantstein som kommunen har brukt i gatetunet, forteller prosjektleder Harald Tanum.

Stasjonstorget er utsmykket med grøntområder med gamle jernbaneskinner, sviller og kantstein fra den gamle lasterampa. Foto: Hedda NossenBruk av lokale materialer
Det er også brukt og gjenbrukt en del lokale materialer. Takkonstruksjonen på heis- og trapphus er produsert av Moelven Limtre AS, en hjørnesteinsbedrift som ligger vis-à-vis stasjonen. En del gamle stasjonselementer er også gjenbrukt for å utsmykke området. – Vi har benyttet gamle jernbaneskinner og sviller i utformingen av grøntområdene og krakkene er lagd av kantstein fra den gamle lasterampa, forteller prosjektlederen.

Byggesprisen tildeles eier av bygg eller anlegg i Ringsaker kommune, som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som forbilde for byggevirksomhet i kommunen, heter det på kommunens nettsider.

Stasjonsområdet er oppdradert med samme type heller og kantstein som kommunen har brukt i sitt gatetun som ligger like ved stasjonen. Foto: Hedda Nossen