Nye tog krever mer effekt

Nye tog og flere tog som kjører samtidig på linjenettet krever mer effekt av banestrømforsyningen. Jernbaneverket begynner straks testingen av mobile statiske omformere som skal settes i drift til sommeren.

Omformerenheten løftes på plass med mobilkran.

De nye mobile omformerne skal testes ut ved Jessheim omformerstasjon på Gardermobanen før de settes i drift på Alnabru og Holmlia i Oslo.

Den siste omformeren ble nylig heist på plass. Når alle kabler og tilkoplinger er på plass, starter arbeidet med å teste ut kabel for kabel før spenning settes på.

– Monteringen av kabler er allerede i gang. Vi setter spenning på i april og ordentlig prøvedrift blir det i slutten av mai. Og da vil omformerne være en vanlig del av banestrømforsyningen fram mot 20. juni, sier prosjektleder Per Rune Krågebakk.

– Og dersom prøvedriften går uten problemer vil omformerne blir demontert og frakta til Alnabru og Holmlia. Der vil de mobile omformerne forsterke kapasiteten på de eksisterende omformerstasjonene, legger til Krågebakk til.

Tester tilbakeført strøm


På Jessheim vil de nye omformerne bli testet og verifisert.  Blant annet vil vi teste ut back to back-prinsippet. Dette innebærer at den ene omformeren bruker strøm mens den andre leverer. Da får vi testet tilbakematingsfunksjonen mot trefasenettet som er en viktig funksjon når togene bremser elektrisk, forklarer prosjektleder Per Rune Krågebakk.

Omformerstasjonene på Holmlia og Alnabru har i dag en installert effekt på 2 x 10 Megawatt. Når hver av omformerstasjonene får en ny mobil statisk omformer på 15 Megawatt, så er det snakk om en betydelig økning i kapasiteten.

Prosjektleder Per Rune KrågebakkNye tog krever mer effekt


– NSBs nye Flirt-tog krever mer effekt av banestrømforsyningen og at det kjøres flere tog i Østlandsområdet fører til at den eksisterende redundansen i strømforsyningen er i ferd med å bli spist opp. Derfor har vi gått i gang med å øke omformer-kapasiteten, sier Per Rune Krågebakk om årsaken til at Jernbaneverket har kjøpt inn nye omformere.

To ukers flyttetid


De nye omformerne kalles mobile statiske omformere. Tidligere var alle omformere roterende, og majoriteten av omformere på det norske jernbanenettet vil i mange fremover være roterende, men teknologien er gammel og nye omformere som settes inn vil være statiske.

– Disse nye omformerne kalles mobile fordi de kan flyttes. Men vi vil allikevel trenge om lag to uker på å demontere en omformer og sette den opp på et nytt sted, opplyser Per Rune Krågebakk.

Det er første gang Jernbaneverket tar i bruk mobile omformere. De skal fungere som beredskapsomformere og vil kunne settes inn dersom en omformer et annet sted i landet bryter sammen.

Ytterligere to i 2014


Utvidelsen av effekten i banestrømforsyningen er ikke over med de to omformerne som er kommet nå. Ytterligere to mobile omformere er bestilt. Disse kommer til neste år og settes direkte inn i strømforsyningsnettet i Larvik og ved Rudshøgda nord for Hamar. Disse omformerne vil ikke bli underlagt en testperiode fordi de er helt like omformerne som testes ut nå.

De mobile omformerne er midlertidige, de settes inn i strømforsyningen i påvente av den nye omformerstasjonen som skal komme i Oslo-området om noen år.