Sykkelhotell i Drammen åpnet

Mandag 15. april 2013 åpnet Drammen sykkelhotell. Jernbaneverket, kommunen, Buskerudbyen og Rom Eiendom har samarbeidet om sykkelhotellet.

Stasjonsleder Sefrid Jakobsen i Jernbaneverket og ordfører Tore Opdal Hansen fra Drammen kommune åpner sykkelhotellet. Foto: Trude Isaksen.Sykkelhotellet på Drammen stasjon synliggjør sykkelsatsingen i kommunen og i Buskerudbyen.  Hotellet skal være et godt tilbud til togreisende og folk som bruker byen langs eksisterende sykkelruter, og Drammen kommune liker å kalle hotellet for "huset som elsker din sykkel".

Det er plass til 244 sykler, og fire plasser er avsatt til sykkel med vogn. Hotellet har fire ladepunkter for el-sykler, og sykkelpumpe er heller ikke glemt. Sykkelstativene fordeles i to etasjer.

I sykkelhotellet kan syklene parkeres trygt og tørt. Kun abonnenter har adgang, og syklene står under tak. Det er lagt vekt på god overvåkning, men publikum oppfordres til å låse sykkelen når den er vel på plass i stativet. Hotellet vil alltid ha bakgrunnslys, og de perforerte veggene gir nødvendig inn- og utsyn. Tilbudet er åpent for alle, togreisende eller ikke – hele døgnet.

Når du står utenfor åpnes døren ved hjelp av mobiltelefon. Du ringer kun et telefonnummer og dersom du har gyldig abonnement vil døren åpnes automatisk. Fra innsiden trykker du på en elektrisk døråpner for å komme ut.


Første syklist på vei inn i sykkelhotellet. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Slik blir du abonnent i Drammen sykkelhotell:
Skriv sms: SYKKEL DRAMMEN og send meldingen til 2300.
Du får sms tilbake med informasjon om hvordan du kan åpne døren til sykkelhotellet. Dette er en abonnementstjeneste og koster kr. 50,- pr måned (30 dager). Summen belastes din telefonregning. Har du spørsmål? Kontakt Jernbaneverkets kundesenter. 

Spennende design
Arkitektfirmaet MMW Arkitekter har tegnet hotellet. Det er designet slik at mønstre som er benyttet inne i stasjonsbygningen og på perrongen gjenbrukes. Dette gir følelsen av at man står under trær og ser opp mot trekronene. Et tilleggselement er selve sykkelmotivet - syklene peker mot døra. Dette mønsteret er unikt for Drammen og kan bli et gjenkjennbart uttrykk for alle jernbanestasjonene i Drammen.

Prosjektet er finansiert av midler fra Buskerudbyen, og Byprosjekter i Drammen kommune har stått for byggeledelsen. Fra og med åpningen overtar Jernbaneverket eierskap og drift av sykkelhotellet. Les mer om andre sykkelhus på www.jernbaneverket.no/sykkel