Byggestart på Vestfoldsiden

Mandag 3.juni startet arbeidene for fullt med den nye jernbanen Larvik –Porsgrunn også på Vestfoldsiden. Anlegget startes på seks ulike steder samtidig.

Slik blir den nye banen i området ved Paulertjønn. <strong> Jernbaneverket </strong>
Jernbaneverket har inngått kontrakt med entreprenørselskapet Skanska om å bygge den såkalte Vestfoldparsellen, det vil si strekningen fra Farriseidet i Larvik fram til fylkesgrensa mot Telemark. Kjempekontrakten på å bygge den ni kilometer lange strekningen er på 1,34 milliarder kroner.

-Vi starter 3. juni på hele seks steder samtidig, sier hovedbyggeleder Roar Johansen i Jernbaneverket. På Vestfoldparsellen skal det bygges seks bruer, tre tunneler, to rømningstunneler, og to viltoverganger. Lengste tunnel er Martineåsen tunnel på 3,6 kilometer og største bru blir den 438 meter lange Vassbotn bru.

Til sammen skal fire millioner kubikkmeter stein sprenges ut på denne delen av den nye banen. Arbeidet vil føre til en del støv, støy og mye anleggstrafikk på den tidligere E18. Jernbaneverket avholdt nylig informasjonsmøte om dette for lokalbefolkningen.

Jernbaneverkets hovedbyggeleder Roar Johansen <strong> Foto: freddy Samson Fagerheim </strong>

Med oppstarten på Vestfoldparsellen vil anleggsarbeidet være i gang på tre av fire parseller av den nye banen. Den siste, Eidangerparsellen, skal ha byggestart utpå høsten i år.

Fakta om hele prosjektet Farriseidet – Porsgrunn
• ca. 22 km med nytt dobbeltspor
• reisetiden reduseres fra 34 til 12 minutter
• sju tunneler på tilsammen 15 km
• 4 millioner m3 fjell sprenges ut
• ti bruer med samlet lengde 1,5 km
• tilrettelegges for 250 km/t
• 30 planoverganger legges ned
• ferdig sommeren 2018
• kostnad 6,1 mrd (2012 kr)