Slik skal vi løse parkeringsproblemene på Eidsvoll Verk

Pendlerparkeringen på Eidsvoll Verk er full, og kapasiteten nærmer seg bristepunktet. Nå er det endelig lys i sikte: Med 2,5 millioner kroner fra Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen som byggherre øker antall parkeringsplasser med 40%.

Befaring på Eidsvoll Verk. F.v. fylkesvaraordfører Lars Salvesen, ordfører Einar Madsen, prosjektleder i Statens Vegvesen, Finn Bergerud og leder for stasjonene i Jernbaneverket, Sefrid Jakobsen. Foto: Randi Folke-OlsenJernbaneverket og Eidsvoll kommune har fått mange henvendelser fra fortvilte og sinte pendlere som har problemer med å finne parkering. Jernbaneverket, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Eidsvoll kommune har derfor i samarbeid besluttet at parkeringsplassen skal utvides.

-Vi så oss nødt til å innføre p-oblat her i fjor for å prioritere pendlerne, sier Sefrid Jakobsen, leder for Jernbaneverkets stasjoner. – Vi har allikevel fått mange henvendelser av at folk opplever at det er fullt. Derfor er vi glade for at et godt, offentlig samarbeid vil gi bedre forhold for de reisende fra Eidsvoll Verk.

I dag har stasjonen 171 parkeringsplasser. Statens vegvesen vil øke kapasiteten med minst 68 plasser.

-Statens vegvesen prioriterer dette prosjektet. Byggeplanen og konkurransegrunnlaget er under utarbeidelse og ventes ferdig før sommerferien. Vårt mål er anleggsstart tidlig i høst, og vi håper at de ekstra plassene skal kunne tas i bruk i løpet av året, sier Finn Bergerud i Statens vegvesen.

Ved ruteendringen i desember 2012 ble reisetiden til Oslo kortet ned med 15 minutter fra stasjonen, ved at togene nå kjører Gardermobanen helt inn til Oslo. Det gir effekt på antallet reisende.

Fylkeskommunen samarbeider med Jernbaneverket om bruk av Oslopakke 3-midler over fylkeskommunens veibudsjett til utvidelse av innfartsparkeringsanlegg langs jernbanen.

-Jernbaneverket anbefalte å utvide kapasiteten på Eidsvoll Verk, fordi man forventet økt pågang som en følge av nytt rutetilbud. Vi innarbeidet så prosjektet i vårt 2013-budsjett, sier fylkesvaraordfører Lars Salvesen.

Eidsvoll Verk og Råholt er et viktig utviklingsområde for Eidsvoll kommune, og ordfører Einar Madsen har planer for fremtiden.

- Eidsvoll kommune er en kommune i vekst, og vi ser et stadig økende behov for parkeringsplasser. I fremtiden vil nok dette behovet øke enda mer, og vi er derfor glade for å kunne presentere denne utvidelsen av parkeringsplassen på Eidsvoll Verk, sier Madsen.