Skifter slitne skinner mot Kongsberg

Jernbaneverket har startet arbeidet med å legge inn nye skinner på Sørlandsbanen fra Hokksund til Kongsberg. Første delstrekning er Krekling – Skollenborg der arbeidet nå er i gang.

Tilpasning av nye skinner ved en isolert skjøt i sporet. (Foto: Atle Berg Sørensen/Jernbaneverket)

Gjennom flere år har arbeidet med å skifte ut svillene fra Hokksund til Kongsberg pågått. Nå er alle gamle tresviller i hovedsporet på strekningen skiftet til betongsviller, og det er skinnenes tur til å bli fornyet. – Vi legger nå inn solide skinner med en metervekt på 54 kilo, forteller fornyelsesleder i baneområdet, Atle Berg Sørensen. Skinnene som nå skal på plass på strekningen er av en såkalt hodeherdet type som brukes på kurverike baner med stor trafikk.  De gamle skinnene på strekningen er over 50 år gamle og det er høy tid at disse nå skiftes ut.

 – Vi har merket et økende problem med skinnebrudd på denne strekningen, og er derfor glade for at vi nå er i gang med fornyelsen, sier Berg Sørensen.


 Arbeidet startet i helgen 6.-7.april, og denne første delstrekningen skal være ferdig i slutten av mai. Det er 6,7 kilometer spor som med dette får nye skinner og planen er å videreføre arbeidet de neste 3-4 årene slik at hele strekningen fra Asker til Kongsberg skal få nye skinner. Fra før av er Drammen - Hokksund ferdig fornyet og neste år skal etter planen også arbeidene med å legge inn nye skinner fra Asker til Drammen startes opp samtidig som skinnefornyelsen fortsetter på nye delstrekninger mellom Hokksund og Kongsberg. 

Bedre spor gir høyere punktlighet


Årets skinnebytte på strekningen utføres av det tyske sporentreprenørfirmaet Wiebe Gmbh som vant konkurransen om denne jobben. Jernbaneverket har budsjettert med vel 12 millioner kroner til disse arbeidene i år, inkludert alt av materiell. Samtidig med at skinnene byttes, skiftes også alle befestigelser og underlagsplater på strekningen. Resultatet blir et mer solid spor som både er mer komfortabelt å kjøre på, fører til mindre hjulslitasje og sikrer bedre punktlighet i form av færre feil. I forbindelse med at arbeidene blir fullført sist i mai skal det også kjøres pakkmaskin på strekningen for sikre at sporet ligger optimalt i traseen, sier Berg Sørensen. 
Nye skinner legges inn ved Skollenborg til erstatning for de gamle fra 1957. Fra vesntre Wiebes byggeleder Christien Gsella, Jernbaneverkets prosjektleder Svein Ø Bratsberg og hovedsikkerhetsvakt Svein Arild Bjørkås. <strong>Foto: Atle Berg Sørensen/Jernbaneverket </strong>