STOPP. SE. LYTT.

Når Jernbaneverket for andre gang markerer den internasjonale planovergangsdagen er det med flere aksjoner og større eksternt samarbeid. Store og små aksjoner gjennomføres i hele landet for å øke publikums oppmerksomhet ved planoverganger.

Den internasjonale planovergangsdagen markeres i over 40 land tirsdag 7. mai. Mer enn et dusin aksjoner skal gjennomføres. Med oss på laget har vi NSB, NSB Gjøvikbanen og lokale ressurser innen politi og trafikkskoler.

- Vårt mål er å sette fokus på hvordan publikum kan ivareta sin egen sikkerhet når de ferdes på planoverganger og i trafikken generelt. Det kan redde liv, sier banedirektør Stein O. Nes i Jernbaneverket.

I år vil det bli gjennomført aksjoner på Nordlandsbanen, Bergensbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen, Spikkestadbanen og Østfoldbanens vestre og østre linje. Vi besøker skoler og arbeidsplasser, og møter publikum på planoverganger, stasjoner og tog.

I Narvik har Egil Eilivsen, sikkerhets- og kvalitetsrådgiver, planlagt en aksjon hvor han håper å komme i kontakt med både norske og utenlandske sjåfører.

- Jeg har avtale med politi, sjåførskoler og avisa Fremover i Narvik. Planen er å stå på begge sider av planovergangen. Vi vil mens bommene ligger nede, ta en liten prat med dem og prøve å få et inntrykk av hvordan de kjørende opplever planovergangen. Aksjonen vil pågå i et par timer, og jeg vil prøve å arrangere noen togpasseringer hvis det i denne perioden er lite tog, sier Eilivsen.

I Norge finnes det omtrent 3.500 planoverganger. Jernbaneverket gjennomfører gjennomsnittlig 200 tiltak og utbedringer på planoverganger hvert år, men all verdens sikkerhetstiltak hjelper lite dersom de ikke blir brukt. Tog kommer fort og stille. Jernbaneverket ber derfor publikum om å respektere sikkerhetssystemene: vi sikrer ikke planovergangen for å passe på toget, men fordi vi bryr oss om deg.

Dette er femte gang ILCAD (Internasjonal Level Crossing Awareness Day) markeres og fokuset er, som tidligere år, på informasjon og opplæringstiltak for å motivere til sikker kryssing av planoverganger. I år markeres den internasjonale planovergangsdagen i forbindelse med FNs Global Road Safety Week.

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Carin Pettersson mobil 936 36 397