På tvers av skog og daler

Ett år etter oppstart synes nå baneanlegget Larvik – Porsgrunn på hele strekningen. Den 22,5 kilometer lange nye banen går gjennom et grovkupert landskap og i et krevende terreng.

 
Den nye banen får mange bruer og tunneler. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Derfor blir det mange bruer og tunneler og mye fjellsprengning i arbeidet med den nye strekningen. Tre av de store entreprisene har nå full anleggsdrift og om få uker er det oppstart på den fjerde og siste, Eidanger-entreprisen.
Nå på ettersommeren er det nøyaktig ett år siden de første arbeidene på den første entreprisen tok til.

Fornøyd med første åretProsjektleder på Farriseidet - Porsgrunn, Lars Tangerås.

-Jeg er svært godt fornøyd med første året med bygging her på Farriseidet - Porsgrunn, sier prosjektleder Lars Tangerås. Vi har kontrahert entreprenører på fire grunnentrepriser med arbeider for til sammen 4,2 milliarder kroner helt etter planlagt framdrift. Det pågår nå arbeid langs hele den nye banen og vi har god kontroll på arbeidene både driftsmessig, kvalitetsmeissig og økonomisk. -Vi har også klart å lage en byggherreorganisasjon med mange dyktige fagfolk som ser ut til å trives godt med mange interessante arbeidsoppgaver i dette store prosjektet, sier Tangerås.

Tunneler og bruer


Det skal bygges 22,5 kilometer dobbeltsporet jernbane for hastigheter inntil 250 km/t. Banen skal stå ferdig i 2018 og vil da knytte Grenland med sine godt over 100 000 innbyggere til Vestfoldbyene og det øvrige jernbanenettet på Østlandet på en effektiv måte. Reisetiden på strekningen Larvik – Porsgrunn går ned fra 34 til 12 minutter. Banen består av en rekke tunneler, mange bruer og store konstruksjoner. Lengste tunnel er Storberget på 4680 meter og største bru er Vassbotn bru som blir på 436 meter. Til sammen blir 70 % av banen i tunnel, det vil si en samlet lengde på 15 kilometer.

Siste parsell med oppstart er Eidanger-entrepresingen som påbegynnes i september med Implenia som entreprenør. Øvrige entreprenører er Skanska på Vestfoldentreprisen, Veidekke på Skillingsmyrentreprisen og NCC på Storbergetentreprisen.

Det bygges i år for om lag 1,1 milliard kroner på banestrekningen.


Hva skjer på ett år?

Vi har tatt turen for å se nærmere på hva som skjedd mellom Farriseidet i Larvik og Porsgrunn på ett år. Vi starter østfra ved Farriseidet utenfor Larvik:


 

Framdriften i tunnelarbeidet kan du sjekke her.