Opptur med ny heis på Lørenskog stasjon

Jernbaneverket har satt inn ny heis på Lørenskog stasjon, og tirsdag 27. august klokken 12.00 blir den tilgjengelig for de reisende.

-Vi er glade for at vi nå kan tilby en ny heis på Lørenskog stasjon og håper at denne løsningen blir mer stabil enn den tidligere. Vi håper de reisende i Lørenskogområdet får en enklere reisehverdag og at de setter pris på den nye heisen, sier Jonn Eggerud, leder for stasjonsdrift Stor-Oslo i Jernbaneverket.

Heisen som har stått inntil nå har vært av en annen type, og har ikke fungert tilfredsstillende på mange år. Den har blant annet ikke tålt temperatursvingninger og kulde spesielt godt. Løsningen som nå er valgt skal tåle vær og vind bedre, og har både forrom og oppvarming.

-Dette er jo både for at heisen skal fungere bedre enn den forrige, men det vil jo også gjøre det mer komfortabelt for de som skal bruke heisen, sier Eggerud.

Det har i de siste ukene vært kjørt flere driftstester på heisen, og den har fungert prikkfritt så langt. På tirsdag formiddag blir Jernbaneverkets eget personell lært opp før heisen blir tilgjengelig for de reisende. Jernbaneverket kommer også til å følge opp heisens driftsstabilitet nøye i fremtiden for å sikre et best mulig tilbud.

Lørenskog er en viktig stasjon for Jernbaneverket, og har vært en prioritert stasjon i år.I tillegg til ny heis, har også taket på plattformen blitt rehabilitert. Arbeidet med plattform og heis har pågått siden i mai, og totalkostnaden for arbeidet med heisen er på rundt 3 millioner kroner. I tillegg var Lørenskog en av stasjonene Jernbaneverket brukte som pilot for parkeringsoblatordningen, som nå er innført på en rekke andre stasjoner i landet

.