Nye sviller på Gjøvikbanen

Jernbaneverket er i gang med å skifte sviller Gjøvikbanens nordlige del. I løpet av neste år er alle gamle tresviller på banen skiftet ut.

Ove Andre Bergheim og Gustav Ekre ( i maskinen) i ferd med svillebytte ved Reinsvoll på Gjøvikbanen. <strong> Alle foto: Njål Svingheim</strong>
-I år skal vi skifte ut 9000 sviller på strekningen Jaren – Gjøvik, forteller fagarbeider Bjørn Egil Slåttum på Gjøvikbanen. 
 
-Som du ser så er det på høy tid å få byttet ut disse svillene når, sier Slåttum. Bjørn SlåttumMange av dem begynner å bli dårlige og de har virkelig gjort jobben sin etter 50 år i sporet. Tresvillene som nå skiftes ut, ble lagt inn på Gjøvikbanen i 1964.
-Dette er en viktig jobb for å kunne opprettholde høy sikkerhet og sikre at vi ikke må redusere hastigheten for togene, sier Slåttum. Neste år skal det etter planen skiftes ut et like stort antall sviller på Gjøvikbanen og dermed vil hele banen ha betongsviller.


Effektivt

-Når alt går som det skal så er dette en effektiv metode for svillebytte, sier Gustav Ekre.  Han er maskinfører på den spesialbygde Huddig-maskinen. Maskinen har føringshjul slik at den kjører på sporet, den graver ut ballasten, fjerner den gamle svilla, legger på plass en ny og fyller over ballast igjen. – På et godt skift kan vi komme opp i 400 sviller med de tidene vi har til rådighet her nå, sier Ekre.  Om noen dager skal sporet pakkes og justeres.  Kjøring av Huddig-maskinen ved svillebytting krever trening og godt håndlag. Ekre er egentlig stasjonert på Otta, men farter mye rundt på slike svillebytte-jobber.

Temperatur


-I dag sliter vi litt, fordi temperaturen er såpass høy at vi risikerer solslyng i sporet. –Vi kan ikke jobbe i sporet med noe som påvirker stabiliteten om skinnetemperaturen er på mer en 30 grader, forklarer Bjørn Slåttum.
Nå er vi veldig nær den temperaturen, og som du ser så har vi fått en liten solslyng rett ved arbeidsmaskinen. Årsaken er nok at sporet her trykker veldig nedover mot fastpunktet på overgangsbrua. Derfor må vi nå kappe sporet for å ta ut kreftene, det betyr litt tapt tid men sånn er det. – Vi må jo være sikre på å få et kjørbart spor igjen etter dagens økt, legger han til.
-Så langt har dette arbeidet fungert veldig godt, arbeidslagene ligger foran , sier overingeniør Kjetil Myhre på Gjøvikbanen. Skinnene på denne delen av Gjøvikbanen er også gamle, men de blir ikke skiftet ut ennå. Det ligger 40-kilos skinner her og vi har fått en spesialleveranse fra svillefabrikken ved Hønefoss som er tilpasset 40-kilos skinner. Samtidig er de forberedt for senere å kunne brukes til 49 eller 54 kilos skinner, ved bare å bytte klemmene.

  –Tresvillene som nå skiftes ut er gamle og nærmer seg museumsalderen. Alt av deler til skinnebefestigelsen skal tas vare på og sendes til Norsk Jernbaneklubb på Gamle Vossebanen ved Bergen. Der er nemlig sporet av samme type og slik kan de sikre seg tilgang på deler, forteller Myhre.

Mens arbeidene pågår er togene på den nordligste delen av Gjøvikbanen erstattet av busser mellom klokken 09 og 15.
--
Gamle tresviller fra 1964 graves ut av sporet og legges til side...   ..før nye betongsviller heises inn i sporet..
..og løftes på plass. Maskinen fester også klemmene som holder skinnene fast til svillene. Til slutt fylles det pukk over og sporet er klart for pakking og justering.