Nye heiser på Fredrikstad stasjon

Nå starter Jernbaneverket arbeidet med å sette inn nye heiser på Fredrikstad stasjon.

-Vi er glade for at vi snart kan tilby nye heiser på Fredrikstad stasjon og håper at denne løsningen blir mer stabil enn den vi har hatt. De reisende vil forhåpentligvis få en enklere reisehverdag nå,  sier Lars Øxseth, prosjektleder i Jernbaneverket.

Heisen som har stått inntil nå har vært av en annen type, og har ikke fungert tilfredsstillende. Den har blant annet ikke tålt temperatursvingninger og kulde spesielt godt. Løsningen som nå er valgt skal tåle vær og vind bedre, og har både forrom og oppvarming.

-Dette er jo for at heisen skal fungere bedre enn den forrige, men det vil jo også gjøre det mer behagelig for dem som skal bruke den, sier Anders Nygaard, leder for stasjonsdrift på Østfoldbanen.

I anleggsperioden vil det bli en del støy og begrenset fremkommelighet ved spor og i gangtunnelen under sporet, men det vil fremdeles være mulig for de reisende å bruke undergangen.

- De som reiser med toget i Fredrikstad er viktige for Jernbaneverket, noe som vises ved at vi nå investerer nesten 6 millioner på ny heisløsning. Prosjektet skal være ferdig til nyttår, men vi håper på å kunne gi de reisende i Fredrikstad en skikkelig julegave i år. Vi satser på å rekke ferdigstillelse til jul, avslutter Øxseth.