NTP: Økning i investeringene

Det legges opp til en stor økning i investeringene i kommende Nasjonal transportplan. Også utenfor intercityområdet på Østlandet er det store prosjekter på gang og det blir høyt tempo i planarbeidet i Jernbaneverket.

Bygging av nytt dobbeltspor ved Barkåker. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Mot slutten av dette året legges det opp til byggestart på to nye store jernbaneprosjekter. Dette gjelder nytt dobbeltspor fra Bergen til Arna og fra Hell til Værnes. Begge disse prosjektene skal fullføres i NTP-perioden. Dobbeltspor fra Bergen til Arna med ny tunnel gjennom Ulriken vil føre til at det kan kjøres langt flere tog i lokaltrafikken ved Bergen. Prosjektet Hell – Værnes innbefatter nye bru over Stjørdalselva og styrker kapasiteten for passasjer- og godstog på Trønderbanen. Dette vil også være de første arbeidene i en oppgradering av strekningen Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen til elektrisk drift.

Til investeringer legger regjeringen opp til en årlig økning på nesten 50% i NTP-perioden sammenliknet med årets budsjett. I snitt skal det ifølge NTP-forslaget investeres for 9,2 milliarder kroner årlig i ti-årsperioden

De største prosjektene vil komme i Intercity-området på Østlandet der Follobanen blir det største tiltaket tidlig i planperioden. Andre større prosjekter blir tiltakene på Bergensbanen (Bergen – Arna), forbedringer på Vossebanen og oppstart av Ringeriksbanen (Sandvika – Hønefoss). Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen får altså oppstart i første del av planperioden og det samme gjelder kapasitetsutvidelsen på Ofotbanen.

I tabellen under er det største prosjektene listet opp.