Miljørapport 2012

Vil du vite meir om miljøaktivitetar i 2012 og status for miljøarbeidet i Jernbaneverket? Gå inn på den nyleg lanserte Miljørapport 2012.


Miljørapporten 2012 kan og lesast på mobiltelefoner og lesebrett.

Jernbaneverket har sidan 1998 utarbeidd miljørapport kvart år. Rapporten gjev ei oppsummering av status innanfor dei ulike aspekta i miljøarbeidet og gjev eksempel på nokre av dei mange gode miljøtiltaka som gjerast i organisasjonen, både i planleggjing, drift og utbygging. 

Frå 2011 er rapporten i webbasert format for større brukervennleik og for mindre bruk av papir. Årets rapport er særskilt tilpassa for å kunne lesast på smarttelefonar i tillegg til PC og lesebrett.

Vedlegg: Lenke til Jernbaneverkets miljørapport 2012