Lillestrøm stasjon: Trafikk gjenoppteken

Togtrafikken forbi Lillestrøm stasjon blei teken opp att frå klokka 14.45 tirsdag etter å vore stengt i nær ein time som følgje av funn av mistenkelege gjenstandar ombord på et tog.

Stasjonen blei evakuert og trafikken innstilt inntil politiet hadde undersøkt gjenstandane.
Som følgje av dette kan det ventast nokre forseingar i ein periode inntil trafikken normaliserar seg.