Krafttak mot ras og oversvømmelser

Fra 29. april til 24. mai er Dovrebanen stengt mellom 07.50 og 10.30 på alle hverdager. Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker dine tog.

I denne perioden rehabiliteres stikkrenner, og de langsgående grøftene langs jernbanesporet mellom Rudshøgda og Brøttum renskes. Dette er et meget viktig forebyggende tiltak mot skader ved store nedbørsmengder.

-Vi rensker grøftene for vegetasjon, jord og gress, som har lagt seg på plasser der det ikke skal være. Slik sikrer vi at vannet går dit det skal ved store nedbørsmengder, noe som i sin tur gjør jernbanen bedre rustet mot ras og oversvømmelser, sier prosjektleder Sigbjørn Korsgård.

I tillegg skal det legges nye føringsveier for kabler.

-Senere kommer alle gamle kabler til å byttes ut, og da forenkler det jobben hvis føringsveiene for de nye kablene allerede ligger der, forklarer Korsgård.

I tillegg til at det jobbes med dette på dagtid, blir det også gjort mye mellom togavgangene på nattestid.

-Vi prøver å benytte oss av de periodene der det går færrest tog, som mellom togavgangene på natten, og på formiddagen. På ettermiddagen er det såpass stor trafikk på banestrekningen at det ville fått mye større konsekvenser å stenge da, sier Korsgård.

Alt dette er forberedende arbeid, som gjøres for at det senere skal kunne kjøres renseverk på strekningen.