Kobbertyverier gir nye løsninger

Etter en rekke kobbertyverier de siste årene har behovet for alternative løsninger meldt seg. På Østfoldbanen, der problemet har vært spesielt stort, testes det i disse dager derfor ut en annen løsning.

Her byttes kobberkabler ut med aluminiumskabler på Østfoldbanen. Foto: Randi Folke-Olsen

-På utvalgte strekninger har vi nå erstattet kobberkablene med nye kabler, som i all hovedsak består av aluminium, sier faglig leder strømforsyning på Østfoldbanen, Jan Prang.

Disse kablene er mye lettere enn kobber, og det er lett å se at disse kablene ikke inneholder kobber. I tillegg er de isolert med en type plast som er svært vanskelig å skrelle bort. Jernbaneverkets egne folk er nødt til å bruke spesialutstyr for å skrelle vekk plasten når de skal montere kablene, da det ville vært alt for tidkrevende å gjøre det uten verktøy. Alt dette er tiltak som forhåpentligvis gjør at det skal bli mindre attraktivt å ta med seg kablene.

-Vi håper jo at dette her skal gjøre at det ikke gir like stor gevinst å stjele kablene. Prisen på aluminium er jo betraktelig lavere enn kobberprisen, det er jo også lettere, så det vil kreve mye mer jobb for den som ønsker å omsette dette her, fortsetter Prang.

Problemene med kobbertyverier oppstår i all hovedsak når kobberprisen er høy, noe den har vært de siste årene. Den høye prisen har ført til at det bare i 2012 var registrert over 18 tyverier av kobber på Østfoldbanen. Disse tyveriene har i sin tur også ført til flere problemer for togtrafikken.

-Vi innså at vi var nødt til å prøve å tenke nytt, og etter en runde der vi har etterlyst mulige løsninger på problemet har vi nå landet på å teste ut disse nye kablene. Vi er optimistiske, og tror at dette kommer til å være en god erstatning for kobber. Hvis det nå viser seg at dette fungerer, så vil det antakelig bli brukt på fler problembelastede områder, sier Prang.

Det skal testes hvor lette de er å montere, om kablene tåler vær, vind og om dette har noen effekt på tyverilysten i området. Testperioden vil foregå frem til sommeren, og det vil deretter bli vurdert om det skal legges sånne kabler flere plasser langs jernbanen.