Kampanje for bruk av verneutstyr

Jernbaneverket retter nå oppmerksomhet på bruk av personlig verneutstyr på anleggsområdene. Sammen med bransjeorganisasjonene EBA og MEF har man laget en kampanje for i sikre bruk av vernetøy og utstyr som beskytter mot skader og hindrer ulykker.

Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen i Jernbaneverket, adm. direktør Trond Johannesen i MEF og bedriftspedagog Lene Jønsson i EBA ønsker færre brudd på bestemmelsene om bruk av personlig verneutstyr på Jernbaneverkets anlegg. <strong>Foto: Hilde Lillejord</strong>
Å bruke personlig verneutstyr kan redde anleggsarbeidere fra å bli rammet av en alvorlig ulykke. Ved å gå med vernetøy gjør man seg synlig for de som opererer anleggsmaskiner, og personlig verneutstyr beskytter ved farlig arbeid. Likevel rapporteres det om foruroligende mange brudd på bestemmelsene om bruk av personlig verneutstyr på Jernbaneverkets anlegg.

Samarbeid

Jernbaneverket, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) samarbeider derfor om en kampanje for sikre bruk av personlig verneutstyr på Jernbaneverkets anleggsområder. - Jernbaneverket, MEF og EBA har alle det samme mål om å få ned antall uønskede hendelser knyttet til mangel på personlig verneutstyr, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen.
I løpet av kort tid blir det hengt opp store plakater på anleggsriggene som viser riktig bekledning og hvilke verneutstyr man skal bruke når man oppholder seg inn på anleggsområdene. Alle som skal arbeide på Jernbaneverkets anlegg vil få en folder som viser riktig bekledning og hva som kreves av utstyr.

Bekymring

Antall uønskede hendelser på Jernbaneverkets anlegg er gått ned de siste to årene. - Denne utviklingen er jeg svært glad for, men der er fortsatt grunn til bekymring. Når det årlig skjer mange uønskede hendelser som fører til fravær, vil en hendelse før eller senere føre til en alvorlig ulykke med tap av menneskeliv som verst tenkelig utfall. Det kan vi ikke leve med, sier utbyggingsdirektør Nikolaisen.
Nikolaisen får støtte av adm. direktør Jon Sandnes i EBA og adm. direktør Trond Johannesen i MEF. Å bli sett når man ferdes på anleggsområdet er i mange tilfeller avgjørende om en hendelse utvikler seg til en alvorlig ulykke. I tillegg gir vernetøy og verneutstyr beskyttelse hvis det skjer uhell under arbeidsoperasjoner.

Høyt fokus

- EBA har et veldig høyt fokus på sikkerhet, og HMS må til enhver tid stå øverst på agendaen i EBAs medlemsbedrifter, sier Jon Sandnes i EBA. - Bruk av personlig verneutstyr som briller og hansker er enkle tiltak for å forhindre  småskader og mer alvorlige øye- og kuttskader. Enhver ulykke er en for mye, sier Sandnes.

Riktig verneutstyr

- MEF legger stor vekt på at medlemsbedriftene skal drive et aktivt og godt HMS-arbeid. Riktig verneutstyr er en del av dette, understreker MEFs adm. direktør Trond Johannesen.
Som byggherre har Jernbaneverket definert fem kriterier som virksomhet er tuftet på; sikkerhet, kvalitet, tid, kostnad og omdømme. Av disse er sikkerhet og kvalitet prioriterte kriterier.  For to år siden var H-verdien i utbyggingsprosjektene på 11. Nå er den nede på 5. - Jeg er glad for denne positive utviklingen, men helt fornøyd er jeg ikke før vi er nede i 2. Det er et ambisiøst mål, men sammenlignet med lignende virksomheter blant annet i utlandet, er dette er realistisk mål. En forutsetning for å lykkes, er et godt samarbeid med alle aktører i prosjektene om å utvikle en felles sikkerhetskultur, sier Nikolaisen.

Nestenulykker

Siste år har uhell ført til tre øyeskader på jernbaneanleggene fordi man ikke brukte vernebriller under arbeidet. Mange hendelser har også ført til småskader fordi man har brukt korte bukser eller ikke brukt hansker. Mest alvorlig er flere nestenulykker der anleggsmaskiner har vært i ferd med å rygge på anleggsarbeidere som har brukt mørk genser eller jakke i stedet for godkjent vernetøy.