Jobbehelg på flere baner

Helgen 6-7. april skal Jernbaneverket gjøre arbeider på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg, Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar, samt Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll. Det kjøres buss istedenfor tog.

Det skal gjøres mye arbeid på Fellesprosjektet langs Mjøsa mens banen er stengt i helga. (Foto: Hilde Lillejord)Strekningen Hokksund-Kongsberg stenges fra ca. kl. 0300 natt til lørdag 6. april, frem til ca. kl. 0300 natt til mandag 8. april.  Les om hvordan trafikken avvikles i denne perioden på NSBs nettsider.
 
Skinnebytte
Jernbaneverket bruker helga til å bytte skinner mellom Krekling og Skollenborg. Dette er vårens første økt av flere. Til sammen skal 6,7 kilometer skinnegang mellom Darbu og Skollenborg byttes i løpet av fire arbeidshelger framover.
 
Nå til helga skal Statens vegvesen også være i sving rett ved Vestfossen stasjon. Her skal det bygges ei midlertidig bru over jernbanen i løpet av de 48 timene banen er stengt. Brua skal erstatte en lav og trang undergang under jernbanen frem til en permanent løsning er på plass i løpet av høsten.

Vegvesenet benytter også helga til å gjøre nødvendige grunnboringer til et veiprosjekt tett ved sporet mellom Skollenborg og Kongsberg.

Hovedbanen og Dovrebanen
Strekningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll, samt Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar, stenges fra ca. kl. 0700 lørdag 6. april fram til ca. kl. 1830 søndag 7. april.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.  (Merk at togene på Gardermobanen går som vanlig i hele perioden.)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig høsten 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015.  

- Mens togtrafikken er innstilt benytter vi anledningen til å gjøre arbeider med sprenging, pigging og masseflytting i nærheten av sporet flere steder på anlegget. Det blir også opprensking av stikkrenner og grøfter, samt at vi legger inn en ny kulvert for Frangseterbekken under sporet mellom Strandlykkja og Espa, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ivar Arne Berge i Fellesprosjektet.

Vedlikehold
Andre steder på den stengte strekningen gjør Jernbaneverket vedlikeholdsarbeider denne helga. Mellom Eidsvoll og Minnesund kontrolleres signalanlegget, samt at skinnegangen sveises. Fra Espa og mot Hamar skal det også foregå sveisearbeider og signalkontroller, og det skal også byttes komponenter på anlegget for togenes kjørestrøm.

I tillegg skal det ryddes skog langs banen, og hogstmaskiner jobber døgnkontinuerlig langs linja mens togene står i helga. Skogrydding er et viktig tiltak for å unngå dyrepåkjørsler, samt at det gir bedre sikt for lokførere og forhindrer at trær blåser ned over skinnegangen.

På Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll tar Jernbaneverket vårsjauen på Jessheim og Eidsvoll stasjoner for å gjøre stasjonene klare for sommeren. På Dal stasjon skal det dessuten foregå vedlikehold av jernbaneanlegget.