Hundre tusen tonn i døgnet

Togtrafikken på Ofotbanen er i særklasse når det gjelder vekt og omfang. Hvert døgn passerer det nå over hundre tusen tonn ved målestasjonen på Haugfjell.

 Et tomt malmtog passerer Haugfjell målestasjon på veg tilbake Kiruna. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

-Det høyeste vi har målt til nå i år på et enkelt døgn er 121 932 brutto tonn på Haugfjell målestasjon, forteller overingeniør Bjørn Larsen i Jernbaneverket på Ofotbanen. Den dagen passerte 6708 hjulaksler på tellepunktet. Største transportvolum for en hel måned er til nå i år er i mai med 2 832 351 brutto tonn.

-Trafikken på banen var stor også i 2012, men våre prognoser tilsier likevel en økning på mellom en og to millioner bruttotonn i år, forteller Bjørn Larsen.  Ofotbanen har hvert døgn 10 – 11 lastede malmtog fra Kiruna til Narvik, for uten containergodstogene til og fra Østlandet og persontogene. Ett lastet malmtog består av 68 vogner og hver vogn laster 100 tonn malm.

Ofotbanen er 42 kilometer lang, det tilsvarer 1% av det norske jernbanenettet. –Når vi så vet at den tunge trafikken her utgjør hele 50% av alt gods på bane i Norge så er det både en utfordring og en inspirasjon for oss som jobber på denne banen, sier Bjørn Larsen.

Lasted malmtog på veg mot Narvik ved Søsterbekk. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>