Fornyer landets høyeste jernbanebru

Jernbaneverket fornyer nå Hjuksa bru på Tinnosbanen. 65 meter over dalbunnen bygges det stillaser og klargjøres for arbeidene.

Landets høyeste jernbanebru, stålbrua over elva Hjuksa i Telemark, skal nå fornyes. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong> 
På Sørlandsbanen, Bratsbergbanen og Tinnosbanen er det mange stålbruer bygget i samme tidsperiode som nå får en total fornyelse. Brua over Hjuksa mellom stasjonene Hjuksebø og Notodden på Tinnosbanen er landets høyeste jernbanebru og ble bygget i 1916. Nå får brua en total fornyelse av alt stålet, sist det skjedde var i 1963. Sporet over brua får samtidig nye sviller.

8000m2 stål

-Det er til sammen rundt 8000 kvadratmeter med stål som skal sandblåses og males, forteller prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum i Jernbaneverket. Hjuksa bru består av en fagverksbue med teoretisk spennvidde på 84 meter og med fem platespenn i hver ende er brua 164 meter lang og hele 65 meter høy. For å kunne gjennomføre fornyelsesjobben bygges det nå stillas under hele brua. Deretter skal brupillarene og spennet pakkes inn slik at dalen og elva under ikke forurenses fra oppussingsarbeidene.Prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum og sikkerhets- og kvalitetsrådgiver Ove Knutsen ved Hjuksa bru.

Spesialsviller

Sporet over Hjuksa bru ligger i kurve i hver ende av brua og bare det midtre partiet er rett. Dette fører til at om lag halvparten av brusvillene må spesiallages. Ingen av disse 200 svillene er like og årsaken er overhøyden som sporet må ha for å ligge riktig i kurvene inn og ut fra brua. Til sammen skal det legges 400 brusviller, og gangbaner og rekkverk blir også fornyet. 
 
-Jobben er litt væravhengig så vi regner med at arbeidene vil strekke seg et godt stykke inn i neste år før alt er ferdig, sier Bjørgum. Selve sandblåsingsjobben påbegynnes i løpet av mai og det samme gjelder utskifting av svillene. Til sammen vil fornyelsen av Hjuksa bru koste rundt 15 millioner kroner. Hovedentreprenør er BMO Entreprenør AS. Underleverandører er blant andre Norsk Jernbanedrift AS og Vetlesen Stillas AS.

Om lag halvparten av de 400 svillene på brua ligger i kurve og hver enkelt av dem er dermed forskjellige.

8000 kvadratmeter med stål skal sandblåses og males på Hjuksa bru.