Førkrigsanlegg skal kontrolleres

Østfoldbanens vestre linje fra Rygge til Halden er stengt mellom kl. 09.00 og 13.45 fra 16.-27. september. Banen er stengt fra mandag til fredag begge ukene. Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker ditt tog.

Jernbaneverket skal kontrollere hele strekningen mellom Rygge og Sarpsborg, både på linjen, det elektriske anlegget og signalanlegget. Dette gjøres for å forebygge store feil, som kan føre til togstans.

Kjøreledningsanlegget mellom Sarpsborg og Fredrikstad er svært gammelt, og har stått siden før 2. verdenskrig. Dette utgjør deler av det som skal sjekkes i ukene fremover, og det skal også jobbes videre med neste år.

-Når anleggene er så gamle er de jo sårbare for feil, og derfor er det så viktig at vi går over det hvert år. Da vi hadde en slik kontroll i fjor, fant vi blant annet en gjennomgående feil på komponenter i anlegget som kunne ført til store problemer senere. På grunn av at vi var ute og sjekket i god tid, unngikk vi dette, og rundt 1500 av disse komponentene er nå byttet ut. I tillegg finner vi i slike kontroller ut mye om når vi eventuelt må sette inn tiltak i fremtiden, forklarer Jan Prang, faglig leder strømforsyning i Jernbaneverket.

Også signalanlegget og linjen skal kontrolleres og vedlikeholdes i perioden. Blant annet skal gamle og utslitte sviller byttes ut mellom Råde og Onsøy, og sporet skal pakkes på Rolvsøy og Sandesund. Det vil også være noe arbeid på Råde stasjon knyttet til oppgraderingen av stasjonen.

-Vi går over linjen hvert år, og slikt kontrollarbeid er svært viktig for oss, sier faglig leder linjen Kjell Erik Karlsen.

Selv om det ikke går ordinære tog i tidsrommet, vil det gå arbeidstog på strekningen. Det er derfor viktig å huske på at det er strengt forbudt å oppholde seg i sporet.