Arbeider ved Østfoldbanen i helga

Jernbaneverket og Statens vegvesen jobbar mellom Oslo S og Nordstrand frå laurdag 16. februar kl 20.30 og til søndag morgon kl 08.30. På planen står veiarbeid og førebuingar til Follobanen.

Oslo S i vinterskrud med utsikt mot sør. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.
NSB set opp buss for de reisende, og du finner mer om dette på www.nsb.no