Flommen og jernbanenettet: Åpnet til Lillehammer

Dovrebanen er igjen åpnet på strekningen Moelv-Lillehammer. Dermed går intercitytrafikken som normalt igjen.

Rørosbanen åpnet klokken 08.30 mandag i sin helhet etter flommen. Solørbanen ble åpnet søndag.

Dovrebanen:

Dovrebanen er fra tirsdag 28/5 klokken 13 åpen for trafikk sørfra til Lillehammer og Hove godsterminal. Etter et ras ved Bergseng sør Lillehammer tidlig mandag kveld ble banen stengt på nytt, men er alstå fra klokken 13 tirsdag åpen for trafikk igjen fram til Lillehammer.

   I Gudbrandsdalen er det registrert hele 160 skadesteder.

Grunnarbeid og gjenfylling ble utført fram til Lillehammer i løpet av lørdag. Søndag og mandag pågikk jernbanetekniske arbeider og uttesting også mellom Moelv og Lillehammer.

Rørosbanen:

Den siste delstrekningen som har vært sperret, strekningen Elverum - Koppang, ble åpnet for trafikk mandag 27/5 kl 08.30. Hele Rørosbanen er dermed åpen for trafikk og godstog fra Østlandet til Trøndelag kan benytte Rørosbanen, både via Kongsvinger- Solørbanen og via Hamar - Elverum. 

Prognose for gjenåpning
Lillehammer-Dombås  – om to uker

Eidsvoll - Hamar - Moelv: Åpnet for trafikk søndag ettermiddag 26/5
Moelv - Lillehammer - Hove: Åpnet for trafikk tirsdag 28/5 kl 13 
Rørosbanen, Elverum - Koppang: Åpnet for trafikk mandag morgen 27/5
Solørbanen, Kongsvinger - Elverum: Søndag ettermiddag 26/5

Dette er forutsatt at nødvendige aktiviteter går som planlagt. Det er stor usikkerhet knyttet til slike arbeider.

Se bilder fra Dovrebanen:

Filmklipp fra Dovrebanen ved Kvam 

NSB setter opp alternativ transport på de stengte strekningene i den grad dette er mulig.  Se NSBs nettsider for mer informasjon. Generelt er det økt beredskap på en rekke banestrekninger på grunn av været, og det er mye vann i terrenget. Situasjonen kan derfor endre seg.
 

Siste oppdatering: tirsdag 28. mai klokka 13.30.