Finland med i Eress-samarbeidet

Finland (Finnish Railway Agency) har offisielt blitt Eress’ femte partner. Eress er det norskutviklede Europeiske samarbeidet for avregningssystemer for å håndtere strømforbruk på tog. Initiativet som startet i Norge er allerede i bruk i fem land og ytterligere tre land tester Erex løsningen.

    
Energihandelssjef Dyre Martin Gulbrandsen, markeds- og nettverksansvarlig Claudia van Diermen Jacobsen og direktør Terje Stømer i Bane Energi gleder seg over at stadig flere land blir med i Eress-samarbeidet. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
-Det er en viktig milepæl for oss at vi nå også får med Finland på laget, sier direktør Terje Stømer i Bane Energi. –Flere land er i ferd med å bestemme seg for å bli med og vårt system testes i både Østerrike og Nederland. Også Sveits er nå i dialog med Eress om å teste ut avregningssystemet Erex. Til nå er 3000 tog omfattet av systemet.

Som kjent fikk Bane Energi i høst en pris fra den internasjonale jernbaneunionen UIC for utviklingen og teknologien i Erex-systemet. –Det er klart at denne prisen gjør det lettere for oss å markedsføre systemet internasjonalt, sier Stømer. Eress-partnere er Norge, Sverige, Danmark, Belgia og fra i dag også Finland.

-Erex er i korte trekk et system som er utviklet av oss for jernbanen etter modell av det nordiske kraftmarkedet, forteller energihandelssjef i Bane Energi Dyre Martin Gulbrandsen. Togene får installert en måler som sender sine data for bruk av strøm og sin posisjon trådløst til en server i Norge. Ved hjelp av dataprogrammer blir så disse dataene behandlet og sendt til den jernbaneforvaltningen hvor toget har kjørt med oversikt over forbrukt energi, hvor toget er, tilbakematet energi til kontaktledningen, og til hvilken tid energien er brukt. Dermed har jernbaneforvaltningen et nøyaktig grunnlag for fakturering, sier Gulbrandsen. I tillegg får togselskapene nøyaktig oversikt over strømforbruket og hvor forbruket har vært, noe som er viktig i arbeidet med energiøkonomisering.

Redusert strømforbruk

–NSB har for eksempel redusert sitt strømforbruk med 20 prosent per tonnkilometer etter innføringen av Erex. Jernbanen i Europa får stadig flere operatører (togselskaper) innen sine respektive jernbanenett, og infrastrukturforvalterne har et behov for å fordele kostnadene riktig. I Norge var vi tidlig ute med teknologi for å løse dette, sier Terje Stømer. Løsningen for det private kraftmarkedet er innført for elektriske tog med nødvendige tilpassninger.

Eress-samarbeidet drives på non-profittbasis og medlemslandene forplikter seg til å dele på kostnadene. Med flere partnere og flere tog i systemet  blir det lavere kostnader for partnerne og for togselskapene. – Vi tror derfor at ‘proppen’ nå er i ferd med å gå ut og at enda flere land vil slutte seg til dette systemet, sier Stømer.

Erex har kostet om lag 10 millioner i utvikling og ble satt i drift i Norge i 2007. Året etter startet Sverige og Danmark å bruke Erex.

  • Begreper:
    Eress: Organisasjonen der infrastrukturforvalterne kan bli medlem og få tilgang til energiavregningssystemet Erex. (Eress: European partnership for railway settlement systems ) 
  • Erex: Selve avregningssystemet som håndterer måledata fra målerne i tog og ved hjelp av trådløs overføring og dataprogrammer som beregner riktig strømforbruk og riktig pris. (på engelsk bruker vi alltid følgende når vi snakker om Erex… Erex: European traction energy, validation, settelement and billing system)
  • Stadig flere lang blir med i det norskutviklede Eress-samarbeidet som er et felles eurpeisk målesystem for strømforbruk i tog.. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>