Effektiv start på togreisen

Fra mandag 19. august vil det bli lettere for togpassasjerene på Nationaltheatret og Oslo S å finne frem til sin vogn i toget. Plattformene på disse stasjonene vil nemlig bli sektormerket A-G, slik at det blir enklere å finne ut hvor det er best å gå på toget.

 

ProsjektetEffektive stasjonsopphold' er et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB og Flytoget, og er ment for å skape bedre flyt når passasjerene skal på toget. Dette vil i sin tur skape bedre punktlighet for alle. 

- Når det gjelder å forbedre punktligheten tenker vi gjerne på tradisjonelt vedlikehold, men stasjonsopphold er også viktig. Sektormerking er et veldig bra tiltak som jeg tror kommer til å gi økt punktlighet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

En kartlegging NSB har gjort, viser at forsinkelser knyttet til stasjonsopphold utgjør cirka 35 prosent av de forsinkelsene NSB er ansvarlige for. Målsettingen med prosjektet 'Effektive stasjonsopphold' er å legge til rette for at denne type forsinkelser kan reduseres til et minimum.

-Dette er derfor en løsning som vi ønsker velkommen. Nå trenger de reisende bare å sjekke informasjonsskjermen ved sporet, og deretter gå til riktig sektor på plattformen for å treffe riktig vogn i toget. Vi er svært fornøyd med denne løsningen, og håper dette gjør at ombordstigningen på toget går enda mer effektivt og lettere enn før, sier Victor Hansen, leder for Kunde- og Trafikkinformasjon i Jernbaneverket.

Plattformene på stasjonene blir merket med bokstavene A-G, og de reisende kan lett sjekke på skjermen ved plattform hvor det er best for dem å sitte. Det vil skape en mer forutsigbar påstigning for togpassasjerene fordi de vil vite hvor de enkelte vognene i toget stopper, og slik unngår de å stille seg på feil ende av plattformen.

-Dette skjer av og til, fordi noen tog er kortere enn andre, men det løses med denne sektorinndelingen. Da ser de reisende på forhånd hvor langt toget er, og de slipper å vente på feil sted. Vi håper at denne løsningen vil gjøre det mye enklere både for de med særbehov (barnevogn, rullestol, ønske om stillevogn eller komfort), og for de øvrige passasjerene, forklarer Hansen.

I løpet av 2013 vil slik sektormerking også bli gjort på jernbanestasjonene i Drammen, Skøyen og Lillestrøm.
Jernbanedirektør Elisabeth Enger (tv) og trafikkinformasjonssjef Victor Hansen på sektormerket plattform på Oslo S.