Driftsundergang ved Oslo S stengt for ferdsel

Jernbaneverket stengte driftsundergangen på Oslo S fra 1. mars. – Dette er begrunnet i sikkerhet, sier prosjektleder Vidar Iversen.

Ettersom flere bygninger i Barcode er tatt i bruk, øker også ferdselen i driftsundergangen ved Oslo S. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.Driftsundergangen går under sporene, omtrent rett ved den nye gangbrua over Oslo S. Både fotgjengere og syklister bruker undergangen:
- Dette er et økende problem, forklarer Iversen. - Kjørebredden er minimal, og dette skaper svært farlige situasjoner for myke trafikanter.

Jernbaneverket henstiller til myke trafikanter som skal til og fra toget om å bruke personundergangen som ligger nærmere stasjonsbygningen. De som skal krysse hele stasjonen kan eventuelt bruke den nye gangbrua.

Biltrafikk i undergangen
Undergangen inneholder dessuten tekniske installasjoner.

- Derfor er det heller ikke hensiktsmessig at det er fri ferdsel i undergangen, sier Iversen.

Togservice som leverer til togene har om lag 150 bilturer i undergangen per døgn. I tillegg kjører annet servicepersonell der samt Jernbaneverkets egne folk  som skal ha tilgang til de tekniske installasjonene.